SMART-1 - En språngbräda för framtida utforskning av månen

SMART-1 mission at the Moon
9 mars 2007

ESAs månuppdrag SMART-1 har utvecklats till en språngbräda för den framtida utforskningen av månen.

“Data från SMART-1 hjälper oss att välja framtida landningsplatser för obemannade och kanske också bemannade uppdrag, och dess instrument uppgraderas och flyger igen i nästa generation av månsatelliter”, säger Bernard Foing, ESAs vetenskapliga projektledare för SMART-1. “Även dess spektakulära nedslag hjälper NASA att planera en egen kraschlandning på månen.”

Location of SMART-1 impact
Location of SMART-1 impact

SMART-1-uppdraget varade från uppskjutningen den 27 september 2003 till det kontrollerade nedslaget på månen den 3 september 2006. Under denna period har uppdragets innovativa synsätt på teknik och vetenskap skapat nya lösningar på gamla problem som nu förs vidare till nästa generation av månuppdrag, i linje med rekommendationerna från ILEWG (International Lunar Exploration Working Group).

Farkostens miniatyrkamera AMIE, med en vikt på endast två kilo, skickade bilder som används för att välja möjliga landningsplatser för framtida månfärder. Valet av landningsplatser beror på kriterier såsom områdets vetenskapliga betydelse, öppenhet för landning och aktiviteter och – om det skall bli en bemannad bas – tillgänglighet till månens resurser. SMART-1 har tagit bilder av landningsplatser för Apollo och Luna samt eventuellt tänkbara landningsplatser för människor vid månens poler.

För att följa upp de tekniska genombrotten från SMART-1 tillhandahåller ESA tre instrument för det indiska månuppdraget Chandrayaan-1. Två av dem är direkta resultat av SMART-1: den infraröda spektrometern SIR2 och röntgenspektrometern C1XS. Det tredje (SARA) är en föregångare till ett instrument som kommer att följa med på ESAs Bepi-Colombo-uppdrag till Merkurius.

ESA och europeiska vetenskapsmän samarbetar också med japanska forskare, vilka är i full färd med att förbereda den stora månfarkosten Selene som skall skjutas upp senare i år med två mindre satelliter och 300 kg avancerade instrument.

Under SMART-1-uppdraget försåg ESA kineserna med detaljer om rymdfarkostens position och sändarfrekvenser så att kineserna kunde testa sina spårningsstationer och markoperationer genom att följa farkosten. Detta var en del i deras förberedelser av Chang’E 1, en satellit som skall skjutas upp i oktober 2007.

Experter inom SMART-1-projektet samarbetar med NASA för att förbereda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) som kommer att ta nya bilder, utföra radarsondering och göra andra viktiga mätningar som behövs inför framtida utforskning av månen. LRO är planerad att skjutas upp i slutet av 2008. ESA använder erfarenheterna från SMART-1-farkostens nedslag för att hjälpa till i förberedelserna av LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) som skall skjutas upp med LRO. LCROSS-farkosten kommer att bevittna hur raketens uttjänta övre steg kraschar i en mörk månkrater varvid vattenånga förhoppningsvis kommer att frigöras, vilket skulle bevisa att det finns is på månens yta.

“Efter SMART-1-uppdraget har vi nu etablerat ett samarbete med andra länder som kommer att delta i den framtida utforskningen av månen”, säger Foing. Bernard Foing berättade om arvet efter SMART-1-uppdraget under konferensen “Why the Moon?” vid International Space University i Strasbourg, Frankrike, den 22 februari 2007.

Ytterligare information till medierna lämnas av:

Bernard Foing, ESA SMART-1 Project Scientist
Bernard.Foing @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.