SMART-1 mötte pressen i Stockholm

SMART-1 artist's impression
Artist's impression of SMART-1
21 augusti 2003

Den 20 augusti mötte Sveriges ledande nyhets- och vetenskapsmedier representanter för SMART-1-projektet på Observatoriemuseet i Stockholm.

De fick besked om att uppsändningen dröjer ytterligare minst en månad, men de fick också tillfälle att veta mer om Sveriges roll i månprojektet.

I presskonferensen deltog representanter från ESA, Rymdstyrelsen och från de svenska företag som har haft huvudansvaret för att leverera SMART-1. Rymdstyrelsens generaldirektör Per Tegnér berättade att SMART-1-projektet är ett av de minsta projekt som ESA någonsin har beställt när det gäller forskningssatelliter och att det också är första gången som ett så litet bolag som Rymdbolaget har fått ansvaret att leverera satelliten.

- Ett fokus för projektet är att visa upp svensk know-how, projektledning och innovationsförmåga. Vi hoppas att ESA i och med SMART-1 kommer att arbeta mer med små företag i framtiden, konstaterade Per Tegnér.

Visar svenska framfötter

En av ESAs uppgifter är att stödja rymdindustrin i Europa och att ge utmaningar till företagen. De som tar vara på möjligheterna står sedan bättre rustade i den skarpa konkurrensen med andra företag.

- De svenska leverantörerna visar genom SMART-1 att de klarar av att organisera sig effektivt och att de har närmat sig ESAs utvecklingskultur. De har också visat att de fungerar väl i det nätverk som utgör den europeiska rymdindustrin, berättade Bernard H Foing, ESAs forskningsansvarige för SMART-1-projektet.

SMART-1 being mated to launch adapter

SMART-1 är ett sätt för Rymdsverige att profilera sig gentemot ESA och andra beställare. Projektet har satt höga krav på alla inblandade, inte minst när det gäller att kunna hålla en mycket tuff tidsplan. Men projektet har också inneburit höga tekniska krav, massor av nytänkande och utvecklingsarbete. Detta är krav som normalt bara mycket stora leverantörer förväntas kunna uppfylla. ESAs tekniska utvecklingsledare Anders Elfving kommenterade det unika samarbetet:

-SMART-1 är en liten satellit med en liten budget men med höga ambitioner. Det har krävts mycket nytänkande för att få allt på plats. Det har varit mycket stimulerande att arbeta med en så effektiv och ingenjörsmässig huvudleverantör med ett sådant otroligt driv framåt i alla delar av projektet, sade Anders Elfving.

- För oss i rymdbranschen gäller det att visa framfötterna. Det ger mer inflytande i till exempel ESA om vi kan visa upp lyckade profilprojekt som SMART-1 . Dessa projekt gynnar hela Rymdsverige, förklarade Sven Grahn, informationschef på Rymdbolaget.

Rymdbolaget har haft huvudansvaret för att utveckla SMART-1 . En av de viktigaste uppgifterna har varit att samordna projektet där drygt 20 viktiga underleverantörer från 9 länder har deltagit.

Ett exempel från projektet som visar att det är möjligt för ESA att arbete med små leverantörer är Omnisys som har levererat elkraftsystemet till SMART-1 . Anders Emrich, vd för Omnisys, målade upp följande jämförelse:

- Vi är en liten organisation på 13 anställda. Normalt anlitar ESA organisationer på över 200 anställda för att leverera den här typen av system. Men nu ser vi fram emot att arbeta vidare med både nationella och bilaterala rymdprojekt i framtiden.

Obruten separationssvit

När uppsändningen väl ska äga rum riktas också ett särskilt svenskt intresse mot själva separationen från bärraketen. Saab Ericsson Space har nämligen levererat separationssystemet som en del i arbetet med SMART-1 . De har också designat kablaget, levererat antenner och elektronik, haft elmiljöansvaret och ansvarat för att bygga ihop satelliten och testa den. En när det gäller separationen har man en svit att hålla:

- Vi är världsledande inom separationssystem. Hittills har vi levererat system till 314 separationer och alla har lyckats, sade Per Jonsson, projektledare på Saab Ericsson Space.

Om drygt en månad får vi hålla tummarna för den 315:e separationen och för SMART-1 :s vidare färd mot månen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.