Saab Ericsson Space får kontrakt värt 16 miljoner Euros

Satelliten Planck
19 april 2002

Saab Ericsson Space kommer att vara huvudleverantör av datorutrustning till de två nya vetenskapliga satelliterna Herschel och Planck, som är beställda av ESA. Ordern är värd omkring 16 miljoner Euros.

Det dubbla satellitprojektet Herschel/Planck är det största vetenskapliga uppdraget hittills i Europa. Genom att ha en gemensam utveckling av central hårdvara och en delad uppskjutning för farkosterna räknar ESA med att kunna göra stora besparingar. Uppskjutningen kommer att ske med hjälp av en Ariane 5 raket i februari 2007, uppger Saab Ericsson Space i ett pressmeddelande. Efter uppskjutningen kommer satelliterna att separeras och fungera på egen hand, var för sig i separata omloppsbanor.

Saab Ericsson Space blir en av huvudleverantörerna i detta projekt. Företaget kommer att konstruera och tillverka datorutrustning vars uppgift är att hålla ordning på satellitens status och via telekommandon kontrollera satelliten. Dessutom kommer satellitens position och orientering att kontrolleras genom datorutrustning från Saab Ericsson Space. Utvecklingen av utrustningen väntas pågå i tre års tid. Leverans är beräknad till mitten av 2004.

Planck-satellitens syfte är att försöka få svar på hur universum bildades, dess storlek och ålder. Genom att studera den strålning som uppkom efter ”Big Bang” för 15 miljoner år sedan. Satelliten Herschel kommer med hjälp av infraröd astronomi försöka få veta hur stjärnor och galaxer föds.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.