Saab Ericsson utsedd till huvudleverantör till Galileo-projektet

Galileo constellation
Fullt utbyggt kommer Galileo-systemet att bestå av 30 satelliter
24 april 2006

EU och ESA har valt ut Saab Ericsson Space till att leverera ett antal centrala system till det europeiska satellitsystemet Galileo. Ordern omfattar till en början fyra satelliter, men ger företaget ett utmärkt utgångsläge när resterande 26 satelliter ska handlas upp.

Saab Ericsson Space har valts ut av ESA och Galileo Industries till en av huvudleverantörerna till det Europeiska Galileo-projektet.

– Vi blir den dominerande leverantören av datorer till satelliterna men vi kommer också att bidra med produkter från andra kompetensområden som antenner och termiska isolationsfiltar. Vi är stolta över det förtroende som Galileo Industries och ESA ger oss, säger Folke Brundin, marknadsdirektör på Saab Ericsson Space.

Första civila positioneringssystemet

Det Galileo Saab Ericsson Space ska leverera utrustning till är ett satellitpositioneringssystem, och ska inte blandas ihop med den rymdsond Galileo som NASA skickade mot Jupiter 1989 och som mellan 1995 och 2003 utforskade jätteplaneten och dess månar. I sin funktion liknar Galileo det amerikanska GPS och det ryska (sedermera rysk-indiska) GLONASS, men till skillnad från sin amerikanska släkting så är det ett helt civilt projekt. Det kommer också att kunna erbjuda en högre precision. Galileo och GPS är dock samkörda och kommer att kunna komplettera varandra.

Galileo kommer att stå under EU:s kontroll och kommer när det är fullt utbyggt år 2011 att omfatta 30 satelliter i tre olika banplan. Upphandling och drift av systemet kommer att skötas av ett industrikonsortium under ett publikt-privat partnerskap som för närvarande förhandlas med EU.

30 miljoner euro

Den hittills godkända delen av projektet som kallas IOV (In-Orbit Validation) har som uppgift att prova systemfunktionen och samla erfarenheter från verklig drift i omloppsbana. IOV omfattar utveckling och leverans av fyra Galileo-satelliter och bekostas av ESA och EU gemensamt.

– Den beställning vi har fått är för de här fyra första satelliterna, säger Lars Nordfeldt, informationschef som Saab Ericsson Space. Sedan ska det byggas 26 stycken till. Men då blir det en ny upphandling i och med att det blir en ny huvudman i projektet.

Idag är Galileo ett samarbete mellan ESA och EU. De resterande 26 ska emellertid handlas upp av den koncessionär som väljs för att sedan driva projektet. Därmed blir det en ny upphandling.

– Men då har vi utvecklingsarbetet och en hel del annat bakom oss, så oddsen är nog rätt goda att vi får vara med på de resterande 26 satelliterna också, säger Lars Nordfeldt.

Det totala ordervärdet för Saab Ericsson Space-gruppen för IOV-fasen är 30 miljoner Euro.

9/11 vändpunkt

Galileo-projektet tog sin början i 1900-talets slutskede. Det hade till en början svårt att hitta finansiering. Men situationen ändrades efter att USA stängde sitt militära GPS för civilt användande efter 11 september-attacken 2001 och därpå meddelade EU att man ansåg att det var olämpligt att Galileo färdigställdes just eftersom det skulle göra det omöjligt för USA att blockera användningen av ett globalt positioneringssystem vid konflikter. EU:s medlemsstater meddelade då att det var viktigt med ett eget, oberoende satellitbaserat positionerings- och tidsbestämningssystem. Plötsligt stod Galileo inför den angenäma men något förvånande situationen att ha för mycket pengar, och var tvungen att försöka övertyga medlemsstaterna att minska sina ekonomiska bidrag.

Galileo var i begynnelsen ett rent EU-projekt, men även Kina, Indien, Ukraina, Israel, Marocko, Saudiarabien och Sydkorea med i projektet, och det spekuleras i om Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Norge, Pakistan och Ryssland så småningom kommer att delta.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.