Sakta men säkert når Artemis rätt

Artemis på rätt väg
22 maj 2002

När kommunikationssatelliten Artemis sköts upp förra sommaren inträffade ett fel som innebar att satelliten hamnade i en lägre omloppsbana än planerat. Sedan dess har man arbetat med att försöka rätta till detta.

Med på satelliten finns en jonmotor som egentligen var tänkt för andra användningsområden. Men i stället har den varit drivande när det gäller att knuffa satelliten i rätt position. Detta har naturligtvis krävt finjusteringar av motorns instrument. Under mer än sex månader har man arbetat med att ta fram möjliga lösningar på hur Artemis ska kunna hamna rätt igen.

Projektet att försöka flytta Artemis till sin rätta bana påbörjades 19 februari. Sedan dess har de som arbetar med projektet ställts inför flera oförutsedda problem, som de inte kunnat simulera före den riktiga användningen.

Just nu förflyttar sig satelliten 20 kilometer per dag. Om allt går som det ska kommer Artemis att nå sin planerade omloppsbana innan årets slut.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.