Salmijärvi håller koll på CryoSat

Salmijärvi håller koll på CryoSat
22 september 2005

Om en månad skickar ESA upp satelliten CryoSat. Den ska försöka ta reda på hur polarområdena påverkas av den globala uppvärmningen. Den station som ska hålla kontakten med satelliten ligger också i ett polarområde, närmare bestämt i Salmijärvi utanför Kiruna.

När CryoSat om en månad fräser upp från kosmodromen i Plesetsk så är de som ska sköta kommunikationerna med satelliten redo. Och de som är redo är det i Salmijärvi i norra Lappland. Där ligger nämligen ESA:s nordligaste markstation.

Markstationen i Salmijärvi har har två uppgifter när det gäller CryoSats hälsa och välbefinnande.

– Vi skickar bland annat upp de signaler som satelliten behöver för att fungera, säger Christer Kyllergård, högste ansvarig på stationen. De signalerna kommer ursprungligen från ESOC, ESA:s Space Operations Centre, i Darmstadt. Vi skickar dem sedan vidare till satelliten. Sedan tar vi även emot signaler från satelliten som talar om hur den mår, om allting fungerar som det ska och så. Det länkar vi sedan vidare till ESOC.

Direktlina till alla forskare

Men markstationen har även andra funktioner. Det är personalen i Kiruna som tar emot data från de instrument som finns ombord, och som så småningom ska ut till de forskare som är anslutna till projektet.

– Vi gör först en lättare bearbetning för att den data vi får från CryoSat ska bli lättare att hantera för användarna. Sedan är det också vi som distribuerar dessa data till användarna.

Användarna i sin tur är i princip alla forskare inom relevanta ämnen. Eftersom klimatfrågan nästan är urtypen för ett multidisciplinärt område så kan dessa relevanta ämnen vara rätt många.

– Alla som vill ta del av CryoSats data kan få det, vare sig man sitter på Chalmers eller på andra sidan jordklotet. Det är i princip bara att anmäla sitt intresse.

Men Christer Kyllergård påpekar att det inte är markstationen i Kiruna man ska prata med om man som forskare är intresserad. Den typen av kontakt sköter andra delar av ESA.

– Vi sköter själva distributionen.

Salmijärvi självklart val

Det finns en mycket god anledning till att kontrollstationen ligger just i Salmijärvi. CryoSat är en polär satellit, vilket betyder att dess bana går över polerna, och inte över ekvatorn som exempelvis de flesta kommunikationssatelliter. Därför vill man ha kontrollstationen antigen långt norrut eller långt söderut – nära en av polerna helt enkelt. För att komma lika nära sydpolen som Kiruna ligger nära nordpolen så skulle en sydlig station behöva ligga en bit inne på det antarktiska fastlandet. Därför var Kiruna och Salmijärvi ett mycket naturligt val.

I Salmijärvi har man dessutom lång erfarenhet av den här typen av uppgifter. Stationen byggdes ursprungligen för att sköta kommunikationen med ERS-1 och systerfarkosten ERS-2. De var båda avsedda för jordobservationer, och ERS-1 var med sina 2,4 tom och dimensioner på 12 x 12 x 2,5 meter den största och mest sofistikerade satellit ESA byggt när den sköts upp 1991.

Några år senare fick stationen i Salmijärvi även ansvaret för miljösatelliten ENVISAT när den skickades upp 2002. Då övertog dessutom ENVISAT positionen som ESA:s största satellit någonsin. Så personalen i Salmijärvi har verkligen arbetat med ESA:s tungviktare.

Viktigt för Kiruna

Denna långa erfarenhet – själv har Christer Kyllergård arbetat i Salmijärvi i femton år – gör att arbetet med CryoSat kommer att vara ganska rättframt.

– Det är ett nytt projekt men inom samma arbetsuppgifter, så det är ganska odramatiskt säger Christer Kyllergård och ler.

Sammanlagt är de 25 personer som arbetar på kontrollstationen i Salmijärvi uppdelade på ett teknikerteam och ett lite större operatörsteam. De flesta har någon form av eftergymnasial utbildning. Många har gått någon av de olika rymdutbildningarna som finns i Kiruna. Det är både civilingenjörsprogram och kortare tvååriga eftergymnasiala program.

CryoSat kommer mycket lämpligt tidsmässigt för Christer och hans kollegor.

– ERS-satelliterna sjunger på sista versen, så CryoSat kommer att fylla upp på ett bra sätt. Den är viktig för att bibehålla verksamheten här, säger Christer Kyllergård.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.