Salmijärvi spanade på största eldsvådan

Envisat övervakade oljebranden i London
22 december 2005

I mitten på december härjade den värsta branden Europa sett under efterkrigstiden i en oljedepå norr om London. En av de som observerade branden och följde rökens och luftföroreningarnas väg var ESA:s miljösatellit ENVISAT.

På morgonen den 11 december påbörjade en explosion i en brittisk oljedepå den största fredstida branden i Europas moderna historia. Det var oljeterminalen i Hemel Hempstead utanför London som börjat brinna. Plymen från branden steg till tre kilometers höjd och spred sig snart över stora delar av södra England och över engelska kanalen till Frankrike och Spanien.

På grund av de synnerligen giftiga ämnen som brann var man från både individer och myndigheter givetvis oroliga för hälsoeffekterna. En av de instrument som kunde övervaka dessa var den europeiska miljösatelliten ENVISAT, som sköts från Salmijärvi utanför Kiruna.

Spårar föroreningar

ENVISAT skickades upp 2002 och är den största satellit för jordövervakning som någonsin byggts. Den övervakar land, oceaner, istäcken och atmosfären. En av ENVISAT:s uppgifter är just att följa luftföroreningar.

– Är vädret är klart kan vi givetvis se plymen från branden, säger Donald Murtagh som finns på Göteborgs miljövetenskapliga centrum och är en av de svenska forskare som följer ENVISAT. Vid högtryck hänger den kvar ganska länge. Regnar det å andra sidan så trillar det mesta ner.

Trots att ENVISAT kan vara ett bra komplement till jordbaserade mätinstrument – huvudsakligen flygplan – vid den här typen av bränder är det av förklarliga skäl mest andra typer av bränder man följer.

– Det vi tittar på i den vägen är oftast när de i Sydamerika bränner av stora skogsområden. Då kan vi ofta följa det en bra bit ut över Atlanten. Bland annat kan vi se formaldehyden. Men då rör det sig ju om ganska stora mängder.

Förutom att satelliten kunde följa det enorma rökmolnet från branden så kunde den även bidra med att titta in i röken.

– ENVISAT kan se vissa spårföroreningar, säger Donald Murtagh. Formaldehyd brukar vara en produkt vid såna här bränder, och det kan vi se. Vi kan även se den svaveldioxid som bildas.

En kemikalie som stigit fram i rampljuset den senaste tiden är polyaromatiska kolväten, PAH:er. Anledningen till detta är att man kommit fram till att dubbdäck river upp en hel del partiklar med PAH:er på, och dessa föreningar är synnerligen cancerframkallande. Molekylerna består av kolväte-ringar, och man skulle kunna tänka sig att de skulle bildas när petroleumbaserade produkter brinner, som vid branden i Storbritannien.

– ENVISAT skulle kunna se dessa PAH:er också, säger Donald Murtagh. Men bara rätt högt upp i atmosfären. De är svårare att se.

Inga allvarliga hälsorisker

I det här fallet verkar branden ha producerat mest sotpartiklar, bland annat beroende på just våldsamheten i branden.

De som utsattes för röken och direkt kände av effekter av detta rekommenderades att söka sig till sjukhus. Mest rörde det sig om människor med astma, kroniska luftrörsproblem eller hjärtproblem. Annars verkar hälsoriskerna trots allt vara tämligen små. Bland annat har man mätt upp endast små mängder PAH:er.

Det finns också en viss risk för närmiljön, grundvattnet och intilliggande vattendrag på grund av de stora mängder bränsle av olika slag som rann ut på marken och där blandades med skummet från släckningsarbetet.

Brandförsvaret och miljömyndigheterna jobbade dock med att samla upp alla giftiga vätskor.

När det gäller spridningen av föroreningar och hälsoriskerna är branden i Hemel Hampstead ganska typisk.

– Det är sällan som de "synliga" och påtagliga utsläppen ställer till stora långsiktiga problem, säger Pär Holmgren, TV-meteorolog och klimatdebattör. Det är oftast värre med de små, kontinuerliga, osynliga utsläppen. Tänk om koldioxid hade luktat illa, eller varit brun!

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.