Satellit upptäckte is på Mars

Martian crust
Mars Express kommer att söka efter vatten och is under Mars yta
31 maj 2002

Nasas satellit Mars Odyssey har upptäckt is på Mars. Isen finns under planetens yta och upptäckten tyder på att planeten har haft vatten. Detta gör att ESA ser fram emot uppskjutningen av sin satellit Mars Express, som är planerad till juni 2003.

Det är en stor upptäckt om det visar sig att Mars har haft vatten, eftersom vatten är nödvändigt för liv. Dessutom kan vattenupptäckten hjälpa till att förstå planetens geologiska historia. Det kan i slutändan leda till mer kunskap om vårt solsystem och skapandet av jorden.

– Att det finns så mycket is under mars yta är en stor överraskning, särskilt när det ligger så nära ytan, säger Gerhard Schwehm, ansvarig för Planetary missions på ESA.

Nasas Mars Odyssey kan endast söka ungefär en meter under ytan. Mars Express radar Marsis har däremot kapacitet att söka betydligt djupare, ända ner till ett par kilometer under markytan. Detta kommer att ge en bredare bild av var vattnet är och hur djupt det är, menar Patrick Martin som arbetar med Mars Express expeditionen.

Övriga instrument ombord Mars Express ska studera atmosfären och visa de processer som ligger bakom att vatten dunstar och hur andra gaser kan försvinna ut i rymden.

Mars Express kommer även att släppa ner modulen Beagle 2 via fallskärm på planetens yta. Syftet med Beagle 2 är att leta efter tecken på liv och ta stickprover från marken på Mars.

För mer information kontakta:

Clovis De Matos

ESA Science Programme Communication Service

Tel: +31 71 565 34 60

E-post: Clovis.De.Matos@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.