Satelliten navigerar din bil

EGNOS on-flight navigation test equipment
Testutrustning för EGNOS vid navigering ombord flygplan.
24 mars 2003

Snart kan du navigera din bil via satellit och pricka rätt med endast två meters felmarginal. Det är tio gånger bättre än vad som är möjligt i dag och det enda du kommer att behöva är en GPS-mottagare. Det nya europeiska navigeringssystemet täcker Sverige genom Lantmäteriets referensstation i Gävle som invigdes i veckan.

Projektet har fått namnet EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay System. Det har än så länge inte satt i gång på allvar, men enligt planerna tas det i drift nästa år. De som använder de amerikanska navigeringssystemet GPS (Global Positioning System) kan testa EGNOS redan i dag med hjälp av en testsignal som två satelliter sänder ut. Allt man behöver är att antingen köpa en ny GPS-mottagare som kan ta emot signalen eller uppgradera sin nuvarande. Återförsäljare av GPS-mottagare vet vad som behövs. Det går också att se i mottagaren om den kan ta emot testsignalen.

Lantmäteriets station i Gävle blir systemets enda i Sverige, men det räcker för att täcka in hela Sverige. Totalt handlar det om 30 stationer i Europa, säger Bo Jonsson, ansvarig för Lantmäteriets GPS-program. Våra grannländer Norge, Danmark och Finland kommer också att övervaka egna stationer.

EGNOS-stationen i Gävle innebär att Lantmäteriet, som bland annat gör detaljerade kartor över Sverige för olika ändamål, får ytterligare en 58:e station att övervaka, men Bo Jonsson tror inte att det blir så mycket extra arbete.

– Det kommer mest att handla om uppgraderingar när det är nödvändigt och att se till att klimatet och miljön runt omkring stationen är som det ska vara.

Det finns två fördelar med EGNOS i jämförelse med GPS. Den ena är att systemet kan meddela om det blir några fel hos satelliterna inom endast sex sekunder, med GPS tar det flera timmar. Den andra fördelen är precisionen i navigeringen, EGNOS kan bestämma en position med endast två meters felmarginal. Hos GPS är samma marginal 20 meter.

– Precisionen kommer att vara till stor nytta för trafikflyget. Det blir också användbart för den som navigerar till sjöss genom trånga passager och liknande.

EGNOS kan även användas av privatpersoner. Allt man behöver är en GPS-mottagare.

– Seglar man på sjön kan systemet hjälpa till med navigeringen. Det är också användbart om man börjar använda digitala kartor när man kör bil, berättar Bo Jonsson.

EGNOS är föregångare till det globala satellitnavigeringssystemet Galileo som tas i bruk 2009. Då kommer EGNOS att integreras i Galileo. Projektet EGNOS är ett samarbete mellan European Space Agency, Europeiska unionen och Eurocontrol – den europeiska organisationen för säker flygnavigering.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.