Satelliter i omloppsbana – live!

Satellites in orbit
Satelliter i omloppsbana
4 september 2001

En ny interaktiv webbsida från ESA Science visar omloppsbanorna för alla ESAs forskningssatelliter.

På webbsidan kan du välja att se satelliterna ur två perspektiv:

  • Jordperspektivet visar alla satelliter när jorden som cirklar runt vår planet, t.ex. Hubble, XMM-Newton och de fyra Clustersatelliterna.

  • Solsystemperspektivet visar var resten av ESAs rymdsonder och forskningssatelliter befinner sig just nu, inklusive Cassini-Huygens och Ulysses.

För varje perspektiv kan du välja att följa satelliternas banor i realtid. Du kan också se hur banorna kommer att se ut under de närmaste åren.

Genom att gå in på "Satellite Info" kan du hitta ännu mera fakta om satelliterna och dessutom använda interaktiva 3-D-modeller av satelliterna.

Open the satellite tool »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.