Satelliter kommer att samverka i sökandet efter källan till Ebolaviruset

Vårdarbetare bär skydd mot det mycket smittosamma Ebolaviruset
16 juli 2003

Mikroskop är inte de enda tillgängliga redskapen för att studera sjukdomar. Ett nytt ESA-projekt använder nu satelliter för att förutsäga och hjälpa till att bekämpa epidemiska utbrott såväl som att delta i jakten på ursprunget till det dödliga Ebola-viruset.

Ebola hemorragiska feber dödar varje år många människor i Centralafrika. Det kan orsaka okontrollerade interna och externa blödningar hos människor och även hos apor. Det som nu återstår att identifiera är den djungellevande organism som tjänar som värd åt viruset.

För att bistå forskningsarbetet kommer från och med nästa år detaljerade vegetationskartor från Kongo och Gabon att utformas, med satellitbilder som en del av ett nytt ESA-projekt för användarelement av data med namnet Epidemio som utvecklar tjänster för jordobservation (EO) åt epidemiologer.

Det internationella centret för medicinsk forskning (CIRMF), som har sin bas i Gabon, kommer att kombinera uppgifter från EO med fältresultat inom ett geografiskt informationssystem (GIS). De hoppas kunna hitta speciella miljörelaterade kännetecken kopplade till infekterade platser där antingen döda djur påträffas eller där lokalbefolkning har utvecklat Ebola-antikroppar.

Apor – även dessa bergsgorillor – faller också offer för Ebola

“Genom jämförelser med kända infekterade platser, kommer man med hjälp av fjärranalys kunna fastställa andra misstänkta platser”, säger Ghislain Moussavou från CIRMF. “Det går inte att testa blod från djur längsmed hela det globala målområdet – omkring 400 kvadratkilometer djungel – men det kommer att vara till stor hjälp att koncentrera lagarbeten genom att samla djur på dessa platser.” Djurens blod kan då testas på tecken av Ebola.

Satellituppgifterna kommer att uppdateras varje månad för att få fram fler ledtrådar, tillade Moussavou: “I Gabon och Kongo har vi lagt märke till en årlig periodicitet av Ebola-utbrott. Detta tyder på att särskilda ekologiska förhållanden kännetecknar reservoarens värdhabitat.”

Bilder från EO kommer också att ges till Världshälsoorganisationens (WHO) program för Kartläggning av Folkhälsa, för import till WHO:s GIS mjukvaruprogram för hälsokartläggning som används av arbetare inom hälso- och sjukvården i mer än 70 länder.

“I sista hand beror vårt system på uppgifter som samlats på marken, men fjärranalys kunde vara ett användbart komplement,” säger Jean-Pierre Meert från WHO. “Lokala kartor är ofta 30 år för gamla så vi har frågat efter högupplösningsbilder över städer från Casablanca i Marocko till Vientiane i Laos, som ska vara till hjälp i vår planering för bättre medicinska lösningar som till exempel att hitta urbana kliniker. Vi hoppas också på att bättre kunna följa nomadfolk, så att vi är på rätt plats för att kunna förse dem med medicinsk hjälp”.

Satellitkartläggning kan förutspå epidemier av myggburen malaria

Bekämpningen mot malaria – som drabbar 300 miljoner människor över hela världen och dödar upp till 1,5 miljoner människor om året – utgör en speciell fokus för många olika användare av Epidemio. Meteorologiska uppgifter som skaffats genom satelliter är av mycket stort intresse. Hög luftfuktighet och nederbörd förutspår ofta utbrott av malaria på grund av det ökade antalet mygg.

“Pålitlig information om yttemperatur från hela kontinenten är en särskild förmån,” säger Simon Hay på fakulteten för zoologi på Oxford-universitetet. “Dessa temperaturdata skulle hjälpa till att avskilja de regnföreteelser som inträffar i malariagenerationens mest gynnsamma fönster.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.