Satelliter summerar södra Sveriges stormskador

SPOT 5 photographie la surface terrestre
SPOT-5 har tagit nya bilder under sommaren som visar skogsskövlingen
15 september 2005

Den 8 januari 2005 slocknade stora delar av södra Sverige när stormen Gudrun skövlade skogen. Först nu under sommaren kan Skogsstyrelsen se hela skadeverkningarna med hjälp av satellitbilder, även om satelliter var viktiga för att snabbt bedöma skadorna i vintras.

Sedan 1999 har Skogsstyrelsen köpt satellitdata över hela landet. Dessa data används för att övervaka förändringar i skogarna, antingen på grund av avverkning eller för att upptäcka när man behöver röja lövträd.

Sommarens bästa bilder

Under sommaren 2005 fick Skogstyrelsen satellitdata som kan jämföras effektivt med data från förra sommaren, alltså från tiden före stormen. Jämförelserna kommer att ge en tydlig och detaljerad bild över stormens skadeverkningar, en bild som inte var möjlig att få fram i vintras.

– Nu ser vi de fallna träden som vita fält i bilderna. Vi kan också gradera så att vi ser i hur stor grad träden har fallit, om det är i stort sett alla träden i området eller om det är ett mindre antal, säger Anders Persson från Skogsstyrelsen under en presentation på Rymdforum i Trollhättan.

Internationellt samarbete gav snabb överblick

När stormen dragit in över Sverige och det stod klart att verkningarna var enorma kallade Sverige in hjälp från The International Charter for Space and Major Disasters. Då fick Skogsstyrelsen snabbt tillgång till satellitdata från de europeiska satelliterna SPOT, ERS och den kanadensiska Radarsat.

– Satellitdata gav oss en snabb bild över området. Men vi kunde inte få fram alla detaljer på grund av vintern. Bilderna innehöll långa skuggor, lite ljus, snö på marken och avlövade lövskogar som gjorde att det blev svårt att jämföra med vårt referensmaterial, säger Anders Persson.

Satellitdata är alltså värdefulla för skogssektorn. Men nu tornar orosmoln upp sig över trädtopparna. Landsat 7 är trasig sedan 2003 och den sista SPOT-satelliten beräknas ha en livslängd till 2008.

– Det finns en stor risk för ett glapp i satellitdata efter 2008. Och vi är beroende av dessa data. Nu måste vi se till att Sverige trycker på för att få möjligheter till fjärranalys även i framtiden, säger Anders Persson.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.