Specialpris från ESA delas ut i europeisk satellitnavigationstävling

Galileo final constellation of 30 satellites
Galileo-konstellation
3 juni 2009

Som en del av den sjätte ESNC-tävlingen (European Satellite Navigation Competition) delar ESA Technology Transfer Programme ut ett pris på 10 000 euro till den tävlingsdeltagare som presenterar den bästa innovativa affärsplanen.

Satellitnavigering är ett bra exempel på hur Europas rymdforskning kan användas för kommersiella ändamål, från traditionella tillämpningar inom bilindustrin till tillämpningar inom dataspelsmarknaden. Med detta innovationspris vill ESA:s program för tekniköverföring (Technology Transfer Programme, TTP) stimulera företag att förverkliga överföringspotentialen hos denna teknik och främja affärskoncept baserade på kunskapsöverföring och innovativa tekniska kombinationer.

uropean Satellite Navigation Competition (ESNC) 2008 winners
Vinnare 2008

– De riktigt intressanta innovationerna kommer från den interdisciplinära överföringen av teknik, eller "återvinningen" av teknik inom nya tillämpningsområden, säger Frank M. Salzgeber, chef för ESA:s Avdelning för tekniköverföringsprogram (Technology Transfer Programme Office, TTPO).

ESA delar ut detta pris inom ramen för ESNC, en globalt erkänd innovationstävling som nu är inne på det sjätte året. Målsättningen är att hitta den bästa innovativa idén, som snabbt kan lanseras på marknaden, som använder satellitnavigering utanför rymdsektorn, vilket gör att TTPO kan gå in med tekniskt och finansiellt stöd.

Frank M. Salzgeber, Pierre Salmona and Thorsten Rudolph
ESA 2008 Pierre Salmona

Vinnaren kommer att få direkt stöd från en av ESA:s tre "kuvöser" för nystartade företag (Business Incubation Centres), som ligger i Nederländerna, Tyskland och Italien. Där får vinnaren stöd av experter från ESA och tillgång till rymdteknik.

Människor från hela världen kan delta i denna tävling enligt villkoren i de lokala bestämmelserna. Alla som vill delta kan presentera sina idéer i form av en sammanhängande affärsplan på ESNC:s idédatabas (www.galileo-masters.eu) senast den 31 juli 2009. Efter registreringen kan deltagarna ladda ned en mall för affärsplanen.

ESNC (European Satellite Navigation Competition)

ESNC är en internationell innovationstävling som belönar de bästa tillämpningsidéerna inom satellitnavigering. Tävlingen har organiserats av Anwendungszentrum GmbH i Oberpfaffenhofen sedan 2004 och vänder sig till företag, entreprenörer, forskningsinstitut, universitet och privatpersoner. Efter att ha startat med tre partnerregioner kommer årets ESNC att arrangeras i 17 "high-tech"-regioner över hela världen. ESNC är avsedd att ytterligare stärka det internationella samarbetet. Ett särskilt mål är att utveckla tillämpningar och tjänster som görs möjliga av Europas satellitnavigeringssystem Galileo.

TTPO – ESA:s Avdelning för tekniköverföringsprogram

Huvudsyftet med ESA:s Avdelning för tekniköverföringsprogram (Technology Transfer Programme Office, TTPO) är att stödja användningen av rymdteknik och rymdsystem utanför rymdtillämpningar, och att ytterligare demonstrera fördelarna med det europeiska rymdprogrammet för invånarna i Europa. TTPO ansvarar för att definiera den övergripande strategin för överföring av rymdteknik, inklusive att fungera som kuvös för nya företag och att hjälpa till med finansiering.

Ytterligare information till medierna lämnas av:
ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
Nederländerna
Tel: +31 (0) 71 565 6208
E-post ttp @ esa.int
Webbplats: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.