StarTiger kommer att ryta i Finland

STAR-dräkt
13 maj 2004

StarTiger2-projektet skall bidra med idéer till ”intelligenta” astronautkläder, som skall kunna kontrollera astronauternas hälsa medan de arbetar. Utvecklingen sker på Tammerfors tekniska universitet i Finland och ESA hoppas att detta projekt ska bli lika framgångsrikt som det förra StarTiger-projektet.

Elektronikinstitutionen på Tammerfors tekniska universitet (TUT) har redan många års erfarenhet av forskning och utveckling av ”intelligenta” kläder och avancerad elektronik. Universitetets laboratorium har resurser för design, tester och tillverkning som är helt i linje med StarTigers krav.

“Målet med StarTiger2 är att utveckla en verkligt användbar intelligent rymddräktsprototyp, där det ingår ett fysiologiskt kontrollsystem”, förklarar Eike Kircher, som är chef för ESA:s teknologiska forskningsprogram, TRP (Basic Technology Research Programme), en av drivkrafterna bakom StarTiger-initiativet. ”Vi har gett den namnet STAR-dräkten. Den kommer att kunna mäta hälsan på alla möjliga sätt på den person som bär den, i stort sett i realtid och under längre tidsperioder.”

Shuttle Astronaut
Astronaut som arbetar utanför farkosten

Hur rymdmiljön påverkar astronauterna fysiologiskt har alltid varit en viktig fråga i rymdfärdernas historia. Astronauternas hälsotillstånd bedöms innan, under och efter resan, men de flesta kontroller som sker under resan görs som en del av andra tester. Det finns få kontinuerliga mätningar att tillgå.

Concordia Station Antarctica
Concordiastationen i Antarktis

Det är därför som den intelligenta rymddräkten kan bli mycket användbar, i synnerhet då ESA:s nuvarande långsiktiga planer inbegriper bemannade rymdfärder, som kommer att ske längre bort än de lägre omloppsbanorna kring jorden. En ”intelligent” dräkt kommer att behövas för att till exempel kontrollera lägesbestämning och tillstånd hos de astronauter som arbetar utanför farkoster på Mars.

I ett betydligt kortare perspektiv skulle STAR-dräkten, förutsatt att den blir en framgång, kunna användas på den nya forskningsstationen Concordia i Antarktis. Det sker redan ESA-experiment på stationen, i synnerhet de som är av intresse för ESA:s Auroraprogram.

StarTiger2-teknologier

STAR-dräkten kommer att kombinera ett antal avancerade teknologier, som fysiologiska mätningar, sensor-, kommunikations- och förpackningsteknologier, flexibla tryckta kretskort (PCB), material av flytande kristaller (LCD) samt textilmaterial och insydd elektronik.

Shuttle-Astronaut
Tammerfors centrum på natten

Utan att vara i vägen och hindra rörelser ska dräkten, kontinuerligt kontrollera hjärt- och andningstakt, rörelser och kroppstemperatur. Mätning av kärlindex och elektrokardiogram (EKG), samt ett övergripande lägesbestämningssystem kan bli annat som dräkten ska klara av.

Då man utformar dräkten bör man använda sig av textiler som garanterar att STAR-dräkten är bekväm, lätt att tvätta och håller länge. Dessutom kommer alla användargränssnitt och kommunikationssystem att integreras i plagget för att göra det möjligt att på distans kontrollera att den som bär dräkten mår bra.

“Slutmålet är att kontinuerligt och i realtid känna till personens fysiologiska tillstånd utan att detta blir ett hinder för det som han eller hon har att göra,” tillägger Eike Kircher.

StarTiger – en nytt grepp inom teknologisk forskning och utveckling

ESA lanserade det framgångsrika StarTiger-konceptet år 2002. Det rör sig om en innovativt grepp inom teknologisk forskning och utveckling, där man sammanför en liten grupp mycket motiverade forskare med flera olika forskningsinriktningar. För att stödja forskargruppens idéutveckling har forskarna full tillgång till laboratorie- och produktionsresurser under en intensiv period på fyra till sex månader.

“I StarTiger vill vi minska tiden för utveckling av spjutspetsteknik betydligt,” understryker Eike Kircher.

StarTiger1 ‘colour’ terahertz imager during integration
Terahertzåtergivning ”i färg” under integrering inom ramen för StarTiger1

”Det första projektet visade vilken potential det finns då vi lyckades med vetenskapliga genombrott i flera områden inom tekniker för terahertzåtergivning – på bara fyra månader, med mycket stora möjligheter både vad gäller tillämpning i rymden och i system på jorden.

Som ett resultat av detta undersöks för närvarande flera möjliga tillämpningar, ett nytt företag har etablerats och ett antal patentansökningar har gjorts.”

ESA och Tammerfors tekniska universitet kommer att börja rekrytera till StarTiger-teamet inom kort.

Ordförklaringar:

* Star Tiger är en akronym för “Space Technology Advancements by Resourceful, Targeted and Innovative Groups of Experts and Researchers”. Det är ett banbrytande initiativ som ESA tagit inom ramen för dess teknologiska forskningsprogram (TRP) för att underlätta innovativ forskning och teknologiska genombrott.

* Aurora är en del av den europeiska rymdstrategin som antogs av det europeiska forskningsrådet och ESA-rådet år 2001. Auroraprogrammets främsta mål är att utarbeta och genomföra en europeisk långsiktig plan för att med hjälp av bemannade och obemannade rymdfärder utforska solsystemet, med Mars, månen och asteroider som de mest sannolika målen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.