Stockholmsforskare vann prestigefyllt meteorologipris

Aeolus drar redan nytta av svenska forskningsresultat
3 oktober 2005

Dr Nedjeljka Zagar har fått 2005 års WMO Young Scientist Award för sitt arbete "Assimilation of equatorial waves by line of sight wind observations”. Artikeln publicerades i Journal of Atmospheric Science nr 61, och utgjorde en del av hennes doktorsavhandling i meteorologi vid Stockholms universitet 2004.

Priset delades ut av Michel Jarraud, WMO:s generalsekreterare, vid ett seminarium på Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet den 29 september. WMO står för World Meteorological Organisation och är ett FN-organ som ansvarar bland annat för det internationella meteorologiska utbytet av observationer och prognoser och för IPCC, FN:s klimatpanel.

Nedjeljka Zagars arbete handlar om hur man bäst kan utnyttja de nya vinddata som vi kommer att få när ESAs vindmätningssatellit Aeolus (Atmospheric Dynamics Mission – Aeolus) skickas upp 2008. Bättre vindmätningar är nödvändiga, dels för att göra bättre väderprognoser i tropikerna, dels för att vi bättre ska förstå de processer i tropikerna som kan påverkas av en global uppvärmning. Ett särskilt av dessa fenomen är tropiska cykloner. Nya forskningsrön visar att antalet intensiva tropiska cykloner har ökat under den senaste trettioårsperioden i takt med den globala uppvärmningen.

Tropiska cykloner påverkas framförallt av havsytetemperaturen, men de beror också av det storskaliga strömningsfältet i det tropiska området. Vår kunskap om hur den storskaliga tropiska cirkulationen kan påverkas av en fortsatt global uppvärmning är ofullständig och nya vindmätningar kommer att ge ett viktigt bidrag till vår förståelse av dessa fenomen.

Dr Zagar har studerat hur nya vinddata i tropikerna på ett optimalt sätt kan användas i ett meteorologiskt analys- och prognossystem. Den teknik hon använt kallas variationell data-assimilation. Tekniken bygger på det matematisk-fysikaliska betraktelsesätt som blivit dominerande vid moderna väderprognoscentraler i dag. Att utnyttja vinddata är avgörande för en riktig beskrivning av cirkulationen i tropikerna: en anledning till att vi idag har svårt att göra precisa prognoser av banorna för tropiska cykloner är just avsaknaden av vinddata.

Mer information:

professor Erland Källén, tfn 08-16 23 96, erland@misu.su.se

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.