Stora förväntningar på Mars Express

The Beagle 2 lander
Mars Express landare Beagle 2
5 september 2002

Genom tiderna har många drömt om att finna liv på Mars. ESA hoppas, genom projektet Mars Express, vara de som lyckas. I december 2003 förväntas Mars Express, som ännu inte skjutits upp, vara framme vid den röda planeten.

Mars har hittills varit ett outforskat område för Europa. I och med Mars Express blir det ändring på detta. Inte sedan Nasas Vikinguppdrag för närmare 26 år sedan har något uppdrag haft som syfte att leta aktivt efter tecken på liv.

Men att söka direkt efter liv på Mars är en uppgift för Mars Express landningsmodul Beagle 2. Forskare anser att vissa gaser endast kan produceras av organismer som lever ovan eller under jord. Om några av dessa gaser, till exempel metan, finns på Mars så kommer Beagle 2 att hitta dem.

När det gäller eventuellt liv på Mars överväger forskarna ett antal alternativ. Ett av alternativen är att liv existerar på Mars, men att dessa livsformer är så små att man knappt kan se dem och att de troligtvis lever under jord. Ett annat alternativ är att det funnits liv på Mars men att det har dött ut. Det tredje alternativet säger att planeten aldrig haft liv.

Vatten har också en central plats i uppdraget. Ett av instrumenten ombord Mars Express kommer att söka efter vatten under markytan. Ett annat koncentrerar sig på vattnet i atmosfären. Vatten anses vara en förutsättning för att liv ska ha funnits på planeten.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.