Stormiga solvindar slår mot Cluster

On 4 November captured by SOHO/LASCO
On 4 November captured by SOHO/LASCO
14 november 2001

Visserligen minskar solens aktivitet sedan toppen förra året, men nog kan solvinden ändå slå till ordentligt. Det har Cluster fått erfara då vår närmaste stjärna sände ut kraftiga solvindar för en dryg vecka sedan.

Under tiden som de kraftiga solvindarna pågick bombarderades Clustersatelliterna av högenergiprotoner som slog ut satelliterns funktion. Två dagar senare – efter att Cluster hade börjat fungera igen – drabbades magnetosfären av ytterligare material som hade sänts ut från solen. Detta resulterade i att Clustersatelliterna oväntat färdades längre ut i rymden och återigen utsattes för solvindens fulla effekt.

Denna händelse orsakade datorproblem på en av Clustersatelliterna vilket gjorde att den inte kunde ta emot order som vanligt. Problemet löstes dock genom en komplicerad serie manövrar som bland annat innebar att samtliga instrument ombord på sateelliten tillfälligt stängdes av och sattes på igen.

Aurora in Scotland
Aurora in Scotland near Edinburgh on 6 November 2001

Den 6 november fungerade alla fyra Clustersatelliterna igen, men fler dramatiska händelser stod på tur, till exempel de fantastiska norrsken som visade sig så långt söderut som i Skottland.

Vill du läsa mer om Clusters senaste dramatiska veckor, följ gärna länken nedan till en fylligare engelsk artikel.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.