Studenter med högtflygande planer

Målet för studenternas höga ambitioner ­ den internationella rymdstationen
3 september 2003

Den sista helgen i augusti samlades universitetsstudenter från hela Europa i Köln för prisutdedlningen i SUCCESS 2002 – Europeiska rymdorganets tävling för framtidens rymdforskare. Tävlingen ordnas vartannat år och första pris är ett års betald praktikplats på rymdorganets forskningscentrum i Holland.

Målet med SUCCESS är att locka dagens studenter att bli framtidens rymdforskare. Europeiska rymdorganet ESA hoppas att studenterna i tävlingen ska bli de som kommer att använda rymdstationen för forskning under de närmaste decennierna.

Tävlingsuppgiften var att se vilka möjligheter den unika miljön på rymdstationen ger för att utföra forskning. Det gäller egenskaper som tyngdlöshet, vakuum, höjden över jorden och hur isolerade astronauterna är från andra människor.

Sköra ben i rymden och på jorden

Det vinnande förslaget från Italiens Adalberto Costessi utnyttjar just tyngdlösheten för att studera hur astronauternas skelett påverkas av att bo under långa perioder i rymden. Undersökningen kan också ge viktiga ledtrådar till hur vanlig benskörhet fungerar. Just den viktiga sidoeffekten av experimentet var en orsak till att Costessi vann tävlingen.

Exakt 100 projekt deltog i tävlingen när den drog igång under 2002. De 40 bästa gick vidare till tävlingens andra fas då deltagarna fick besöka forskningscentrumet i Holland. Där fick de möjlighet att finslipa sina idéer för att sedan lämna in sina förbättrade förslag. Av de 40 förslagen sållades 13 ut till finalen i Köln. Bland de 13 förslagen fanns två bidrag från Sverige.

Förökande fisk

Melker Pettersson och Bjarte Gees Bokn Solheim föreslog ett experiment för att undersöka hur fiskar utvecklas i flera generationer i tyngdlöshet. De hade redan tidigare utfört experiment med fisk i tyngdlöshet för att se hur de beter sig utan gravitation, men nu utvidgade de sina idéer till att även omfatta hur fiskarna växer och fortplantar sig.

– Vi ville skicka upp Medaka, ett slags fisk som förökar sig varje dag, föda upp deras avkomma i några månader och sedan underöka deras ägg eller avkomma för att se om tyngdlösheten har påverkat utvecklingen på något sätt. Detta är en grundförutsättning för att till exempel kunna odla fisk under långa rymdresor i framtiden, berättar Melker Pettersson.

Vilken sorts olja?

Anders Fricks och Daniel Perssons förslag gick ut på att upptäcka och övervaka oljeutsläpp från rymden. Istället för tyngdlösheten utnyttjade de den höga höjden över jorden för att lösa sitt problem. Med en kombination av så kallad radiometri och signalanalys ville de undersöka drivande oljebälten ute till havs.

– Under arbetets gång tog vi kontakt med kustbevakningen för att ta reda på vilka problem som var mest aktuella att lösa, säger Anders Frick. Vi bestämde oss för att försöka utveckla en teknik som kan avgöra vilken typ av olja som finns i ett oljebälte så att kustbevakningen får veta det redan innan de är på plats. Det gör det lättare för dem att finna och samla upp oljan.

Fricks och Perssons förslag kanske i framtiden hjälper oss att ta hand om oljeutsläpp som hotar våra kuster. Men oavsett om förslaget blir verklighet eller inte så gör tävlingen nytta. Ett syfte är nämligen att visa hur rymdforskning och rymdteknik kan vara nyttig för oss på jorden.

– Tävlingen visar tydligt att de pengar som man satsar på rymdforskning går till relevanta saker, ett bra exempel är det vinnande förslaget som handlar om benskörhet. När man utvecklar något för rymden får det ofta nyttiga spin-off-effekter, i det här fallet leder det kanske till nya metoder att behandla och förebygga benskörhet, säger Anders Frick.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.