Studentsatellit byggs på ESTEC

SSETI satellite
SSETI Express
19 oktober 2004

Ett team på 250 studenter från olika universitet i Europa har, konstruerat en satellit som snart är redo att sändas ut i rymden. Det märkliga är att de aldrig har träffats. Satelliten SSETI Express monteras för närvarande ihop i ett av ESA:s renrum och förväntas skjutas upp i maj nästa år.

Samarbetet mellan det paneuropeiska nätverket för studenter, universiteten och de experter som är engagerade i SSETI-projektet (Student Space Education and Technology Initiative) har skett via Internet.

De färdiga undersystemen har levererats till ESA:s tekniska center ESTEC i Holland. Projektdeltagarna kan nu med stort intresse följa monteringen från sina respektive länder med hjälp av foton som uppdateras dagligen, fortlöpande rapporter om monteringen och en webbkamera.

Jörg Schaefer från universitetet i Stuttgart i Tyskland har gjort ett avbrott i sina doktorandstudier om design av satellitsystem för att kunna delta i monteringsarbetet på ESTEC.

“I renrummet sätter vi ihop den slutgiltiga satellitmodellen. Det är spännande att efter planeringen och alla förberedelser få se hur projektet tar form. Dessutom kommer det nya delar nästan varje dag”, berättar Schaefer.

SSETI Express huvudsatellit kommer att prova ett drivsystem, sända ner bilder av jorden och tjäna som trandsponder för radioanvändare. Satelliten kommer att bära med sig tre mindre “kubsatser” i likhet med en rysk docka. Dessa testkuber på 10 x 10 centimeter har framställts av universitet i Tyskland, Japan och Norge. De kommer att sändas ut när satelliten gått in i omloppsbana.

SSETI Express är endast 60 x 60 x 70 centimeter, vilket innebär att den är tillräckligt liten för att kunna åka snålskjuts till omloppsbanan på Cosmos DMC-3. Den ska skjutas upp från Plesetsk i Ryssland nästa år.

“På bara ett år har vi hunnit gå från design till hopmontering av SSETI Express. Det är mycket snabbt för en satellit”, förklarar Neil Melville, som tidigare var praktikant på ESA och som nu är projektansvarig för SSETI Express och ingenjör specialiserad på satellitsystem. “Studenterna utför arbetet med hjälp av ingenjörerna på ESTEC, som kommer med alla möjliga tips, som till exempel hur man bäst gör lödningar på satelliter. Några av ingenjörerna har också blivit inbjudna till studenternas universitet för att ge föreläsningar!

ESEO

“Vi hoppas att satellitmodellen ska vara färdig i slutet av november så att den sedan kan genomgå termiska vakuum- och vibrationstester och elektromagnetisk kompatibilitetskontroll. Vår viktigaste deadline är i slutet av februari nästa år, då satelliten senast måste transporteras till Ryssland. Uppskjutningen är planerad till mitten av maj. Det är bara fyra eller fem personer från vårt team som kommer att närvara vid uppskjutningen. Vi kommer att välja de som har bäst kompetens för att göra de sista flygförberedelserna och testerna, som vi just nu håller på att utforma.”

Att sända iväg en funktionsduglig satellit är en prestation i sig, men detta är ändå bara början för SSETI. SSETI Express är en testmodell och en teknisk föregångare till en annan, större satellit kallad ESEO (European Student Earth Orbiter), som ska få åka med Ariane 5.

“ESEO är en avancerad mikrosatellit på över hundra kilo, utrustad med en mängd instrument. Satelliten ska skjutas upp tillsammans med Ariane 5 och gå in i geostationär transferbana år 2007”, förklarar Philippe Willekens på ESA:s utbildningsenhet.

“Projektet går sakta men säkert framåt. Ett tag såg det ut som om många av studenterna skulle hinna bli klara med sin utbildning innan satelliten sköts upp. Därför utvecklade vi Express som en föregångare till ESEO. Vi har använt flera av ESEO:s delsystem, som var färdiga att kontruera och som studenterna var ivriga att få se i luften.”

“Express håller motivationen uppe och fungerar samtidigt som en teknisk och logistisk testmodell. Meningen är framför allt att den ska visa vad den kan åstadkomma för dem som arbetar med SSETI, universiteten, nätverket på ESA och olika rymdorganisationer. Projektdeltagarna får bekanta sig med alla delar av förberedelsefasen, allt ifrån design till uppskjutning till andra aspekter som riskhantering och juridiska frågor.”

Både Express- och det kommande ESEO-projektet sker på europeisk nivå. Solpanelerna kommer exempelvis från den ESA-finansierade solbilen Dutch Nuna II, elsystemet har gjorts av ett italienskt team från Neapel och datorerna och kamerorna ombord kommer från Aalborg i Danmark.

Satellitens kallgasbaserade drivsystem har tillverkats av universitetet i Stuttgart. De två kommunikationssystemen, S-band och UHF, har gjorts av engelska och tyska radioteam. Satellitens magnetbaserade positions- och kontrollsystem har utvecklats av en dansk student.

SSETI grundades av ESA:s utbildningsenhet år 2000. Målsättningen är att studenter ska designa, bygga och skjuta upp små satelliter och därmed lära sig mer om rymden. Projektets slogan är: “Let's launch the dream!”

Eftersom enskilda universitet inte kan utföra hela projektet, har SSETI byggt upp ett nätverk av olika personer och akademiska institutioner. Projektet kan därmed fördela den mängd uppgifter som måste göras för att förverkliga rymdfärden.

Samordningen mellan grupperna sker med hjälp av en dedicerad nyhetsserver, diskussionsforum på Internet (IRC) varje vecka och SSETI:s webbplats. Traditionella möten sker sällan. Representanterna för de olika grupperna träffas en gång i halvåret på ett seminarium som hålls på ESTEC.

SSETI har förhoppningar om att utöver Express och ESEO bli ett fullfjädrat nätverk för all rymdanknuten studentverksamhet. Ett av målen är att medlemmarna ska göra detaljerade studier för att se om det är möjligt att konstruera en månsatellit (ESMO, European Student Moon Orbiter), en månbil (ESMR, European Student Moon Rover) och till och med en satellit till Mars.

“Flera studentgrupper från olika universitet i Europa håller för närvarande på att organisera ramprogrammet SSETI”, berättar Willekens. “Nätverket är även öppet för andra studentgrupper.

“Det är en unik möjlighet för studenterna, men också för ESA att se den yngre generationen arbeta i ett omfattande nätverk med hjälp av Internet. De har få resurser, men mycket entusiasm och energi.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.