Svensk astmamätare flyger till rymdstationen

Det svenska instrumentet ska undersöka andningsproblem som kan vara
30 september 2005

Det svenska medicinska instrumentet NIOX MINO flyger med nästa bemannade rymdfärd till den internationella rymdstationen. Instrumentet ska bland annat undersöka hur rymdresenärernas luftvägar reagerar på rymdpromenader.

Såväl europeiska rymdfarare som amerikanska astronauter och ryska kosmonauter på rymdstationen ISS arbetar i en miljö som är intressant ur forskningssynpunkt. En aktuell fråga är om inandning av dammpartiklar påverkar lungfunktionen.

Ett unikt svenskt astmatest ska nu flyga med till ISS på nästa bemannade rymdfärd. Med hjälp av instrumentet ska forskare undersöka detta eventuella rymdhälsoproblem närmare.

”Processen att kvalificera vårt instrument för rymdprogrammet har varit mycket lång och krävande med rigorösa krav. NIOX MINO, vårt unika testverktyg, har nu blivit godkänt av alla berörda parter, så nu ska verktyget med på nästa flygning till ISS”, förklarar Thomas Almesjö, vd på för företaget Aerocrine som utvecklat testutrustningen.

Uppsändningen med en Soyuz-raket är planerad till den 1 oktober från den ryska raketbasen i Baikonur i Kasakhstan.

Aerocrines unika verktyg heter NIOX MINO och används vanligen för att mäta halten av kvävemonoxid i utandningsluften. Det ger ett mått på i hur stor grad som en patient lider av inflammerade luftvägar. Det avgör i sin tur hur stor dos astmamedicin som är lämplig för patienten. Men på rymdstationen kommer NIOX MINO att spela en mycket annorlunda roll:

”På grund av att det inte finns någon gravitation rör sig alla partiklar fritt på rymdstationen. Enkelt kan vi säga att det inte ligger några dammråttor i hörnen”, säger Tryggve Hemmingsson, projektledare på Aerocrine och forskare inom rymdområdet vid Karolinska Institutet. ”NIOX MINO kommer att göra nytta, även om vi här inte använder verktyget för att beräkna steroiddoser till astmapatienter.”

Vilka frågor ska då det svenska instrumentet besvara? För det första ska NIOX MINO undersöka hur rymdarbetarna reagerar på miljön ombord på rymdstationen och deras förberedelser för rymdpromenader. De förbereder sig bland annat genom att andas in extra syrerik luft. För det andra ska instrumentet undersöka hur själva rymdpromenaden påverkar astronauterna.

Testinstrumentet ska finnas på ISS och utföra mätningar åtminstone till 2008. Under denna tid kommer den lilla sensorn i mätsystemet att bytas ungefär en gång per år. E-postliknande kommunikationssystem kommer att föra över data till jorden för att analyseras. Data kommer också att lagras för senare jämförelser.

Den förste att testa NIOX MINO i rymden är den erfarne ryske kosmonauten Valery Tokarev, som flyger upp till ISS tillsammans med utrustningen. Enligt planerna kommer han att vara ombord på ISS under det närmaste halvåret och bland annat utföra denna utandningstest regelbundet.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.