Svensk leder ESA – igen

Mr. Per Tegner
Mr. Per Tegner
23 augusti 2007

Per Tegnér, Generaldirektör för Rymdstyrelsen, har valts till ESA:s Rådsordförande. Han tillträdde på sin post 1 juli.

ESA:s Råd är organisationens högsta beslutande organ. Där sitter representanter för alla medlemsländer – för närvarande 17 stycken. Den första juli fick rådet en svensk ordförande – Per Tegnér , Rymdstyrelsens generaldirektör.

Rådet fungerar som ESA:s styrelse, och tillsätter bland annat generaldirektör för organisationen. Rådet drar också upp riktlinjerna för ESA:s verksamhet och överser att de följs. ESA:s verksamhet drivs sedan av nio direktorat, som vart och ett ansvarar för ett verksamhetsområde.

Alla ESA:s medlemsländer har en röst i rådet, även om vissa länder har flera delegater. Representanterna kommer från det regeringsorgan i respektive land som har hand om rymdfrågor. Eftersom Per Tegnér är generaldirektör för Rymdstyrelsen så sitter han på Sveriges plats i Rådet.

Som Rådsordförande är Per Tegnér ordförande vid rådets möten och ser till att rådets arbete fungerar bra.

– Jag är också den främste kontakten mellan generaldirektören och rådets ledamöter, berättar Per Tegnér, och jag planerar verksamheten tillsammans med denne. Jag är hans bollplank.

Ordförande tidigare

Detta är inte första gången Per Tegnér är ordförande för ESA:s råd. Han satt även 2002– 2004 och 2004–2005. Detta är första gången någon valts till rådsordförande för tredje gången.

– Jag fanns till hands, kan man säga, berättar Per Tegnér. Jag var vice ordförande innan, och när ordföranden – som också var min efterträdare – gick i pension så frågade de andra rådsmedlemmarna om jag ville träda in igen.

Per Tegnér har varit generaldirektör för Rymdstyrelsen sedan 1998, och har sedan dess varit chef för den svenska delegationen i ESA. Innan dess arbetade han i 25 år som tjänsteman på näringsdepartementet. Han ser inga problem i att kombinera ansvaret för Rymdstyrelsen med ordförandeposten för Rådet.

– Jag lägger ungefär 20 procent på ordförandeposten, och det fungerar bra. Jag har bra medarbetare, avslutar han.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.