Svensk rymdfysiker får prestigefyllt europeiskt pris

Rickard Lundin är född i Lycksele och verksam vid Institutet för Rymdfysik i Kiruna
24 april 2008

Professor Rickard Lundin vid Institutet för rymdfysik har fått den prestigefyllda Hannes Alfvén-medaljen av den Europeiska geovetenskapliga unionen, EGU. Han får medaljen för "sina enastående bidrag till att förbättra mättekniker för rymdplasma och den viktiga nya kunskap som skapats genom dessa nya mätningar".

Rickard Lundin ledde den vetenskapliga delen av det svensk-tyska satellitprojektet Freja.

Han är även vetenskaplig ledare för instrumentet ASPERA-3 som mäter högenergetiska atomer på ESA-sonden Mars Express, samt för ett liknande instrument ombord på ESA:s kometjägare Rosetta.

Rickard Lundin har varit vetenskaplig ledare
Rickard Lundin har varit vetenskaplig ledare för många plasmaexperiment

Bland mycket annat är Rickard Lundin medlem i Kungliga vetenskapsakademien och i ESA:s arbetsgrupp för utforskandet av solsystemet.

Medaljen är uppkallad efter Hannes Alfvén, den kanske störste svenske rymdfysikerna av de alla. Han fick nobelpriset 1970 för sina upptäckter inom området.

Alfvén grundlade det forskningsfält som sedan fick namnet magnetohydrodynamik.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.