Svenska ÅAC Microtec leder ESA-projekt

Med mikromekanik går det att göra kraftfulla system på en bråkdel av ytan jämfört med ett vanligt system.
22 februari 2010

Ett konsortium av europeiska rymdteknikföretag lett av det Uppsalabaserade ÅAC Microtec har av ESA utsetts att leda utvecklingsarbetet för att ta fram ett standardiserat europeiskt gränssnitt för mikrosystem på kommande eventuella nanosatelliter.

Projektet som ÅAC Microtec leder ska utreda på vilket sätt det är lämpligt att bygga det gränssnitt som kopplar ihop de olika delarna i en framtida modulär nanosatellit.

– ÅAC Microtec ska utreda hur ett sådant gränssnitt kan se ut och visa att det går att bygga specifikt för framtida mikrosystembaserade modulära nanosatelliter, säger Johan Köhler som arbetar med mikrosystem på ESA:s tekniska centrum ESTEC i Nederländerna.

Plug and play

Fredrik Bruhn är VD för ÅAC Microtec.

Han påpekar att gränssnittet inte är en blivande ESA-standard för större satelliter, utan en kandidat for nanosatelliter.

Ett sådant gränssnitt ska göra att de delar man använder för att sätta ihop en nanosatellit känner igen varandra och automatisk kunna fungera tillsammans – det som kallas plug and play.

– Man kan jämföra med datorer, säger Johan Köhler. När man kopplar in en skrivare eller annan kringutrustning så vet alla delarna hur de ska kommunicera med varandra för att fungera på bästa sätt. Det är det vi vill uppnå med ett sådant gränssnitt också. Vi vill inte behöva ändra på hur byggstenarna ser ut från gång till gång utan vill kunna koppla ihop dem och veta att de passar ihop, elektriskt, mekaniskt, datakommunikationen, och alla andra funktioner.

Internationella samarbetspartners

Det finns något förenklat två skäl till att ÅAC Microtec fick detta uppdrag. Deras anbud hade sammantaget den högsta tekniska kvaliteten och den högsta trovärdigheten, det vill säga sannolikheten att faktiskt leverera ett bra resultat.

– ÅAC Microtecs främsta styrka ligger naturligtvis i deras avancerade minityriseringsteknik. Men de har dessutom lyckats samla mycket kompetenta samarbetspartners runt sig, säger Johan Köhler.

I konsortiet ingår också brittisk-italienska Selex Galileo, holländska ISIS, svenska Aeroflex Gaisler och brittiska Surrey Satellite Ltd.

Siktar på tekniskt genombrott

Projektet handlar om att studera möjligheterna att på sikt sjösätta modulära nanosatelliter. Johan Köhler påpekar att det inte finns några på ritbordet ännu, och att det lär ta åtminstone tio år innan den första kan komma att lyfta.

– Det här är ett försök att nå ett genombrott i den tekniska utvecklingen för satelliter. Genom avancerad miniatyriseringsteknik hoppas vi kunna nå helt andra nivåer av funktioner per kilo. Vi vill visa om detta är möjligt.

I förlängningen kan studien leda till tiokilossatelliter som kan göra samma saker som mångdubbelt tyngre satelliter idag.

För ytterligare information:

Mats Magnell, VD ÅAC Microtec AB

Mobil: 0707 519 234

e-post: mats.magnell@aacmicrotec.com

Robert Thorslund, Projektledare ÅAC Microtec AB

Mobil: 0707 234 285

e-post: robert.thorslund@aacmicrotec.com

Johan Köhler, ESA

Tel: +31 71 565 8339

e-post: Johan.Kohler@esa.int.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.