Svenskar på ESTEC-konferens

Nöjda svenskar på ESTEC
Nöjda svenskar på ESTEC
13 oktober 2005

Den svenska närvaron var tydlig på ESAs femte rundabords-konferens i mikro/nanoteknik. De tre dagarna på ESTEC den 3 till 5 oktober bjöd på presentationer, diskussioner och utställningar inom alla fält av mikrosystem och nanoteknik för rymdtillämpningar. Svenska forskare och företag deltog med många föredragare och deltagare när den europeiska rymdteknikens frontlinjer avhandlades.

De svenska resultaten från bland andra Ångström Rymdtekniskt Centrum (ÅSTC), genom företag som Ångström Aerospace Corporation och NanoSpace AB, tilldrog sig ett stort intresse på den internationella konferensen.

Konferensen hade omkring 170 deltagare från hela världen (främst Europa), med sammanlagt 67 presentationer från olika forskningsgrupper. Hela åtta presentationer hade direkt anknytning till Uppsala universitets satsning på mikrosystem för rymden.

Skillnaden från tidigare runda bord i ämnet (1995, 1997, 2000 och 2003) var tydlig – idag känner mikrosystemforskarna till rymdbranschens krav och behov, medan tidigare möten varit ägnade åt att låta de två teknikgrenarna lära känna varandra. Presentationerna i år speglar detta: idag vet ESA vad mikrosystemtekniken förmår, och forskarna arbetar i pågående projekt till rymdbranschens nytta.

Konferensens deltagare kommer från industriella verksamheter och universitet – en bra blandning av små och stora organisationer. Även den svenska ”delegationen” visar denna blandning, med små företagare, akademiker, och en representant för ett större rymdbolag.

– Jag är glad att ÅSTCs verksamhet har fått ett så tydligt och positivt genomslag, säger Johan Köhler, föreståndare på ÅSTC.

– Konferensen har varit intressant för Ångström Aerospace Corporation och även fungerat som en mötespunkt för samarbetsdiskussioner med industri, akademi och ESA kring lanseringen av vårt MicroLink-program, tillägger Fredrik Bruhn, vd för ÅAC.

– En mycket bra konferens och jag har stärkts i min åsikt om vikten av att så fort som möjligt demonstrera våra mikrosystemprodukter för att erhålla branschens förtroende för den här nya tekniken, fastslår NanoSpace AB:s vd Tor-Arne Grönland.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.