Svenskt instrument på väg mot Mars – Mars Expressuppsändningen lyckad

Uppskjutningen av Mars express lyckades
3 juni 2003

Mars Express färd mot Mars har inletts med lyckat resultat. Sonden befinner sig nu i en bana som kommer att ta den genom rymden och till Mars i december i år. Med på Mars Express finns det svenska instrumentet ASPERA-3.

Mars Express är ESA:s första planetsond. Väl framme vid Mars kommer den att undersöka planetens yta, vad som finns under ytan och i atmosfären. Mars Express övergripande uppdrag är att reda ut om det finns förutsättningar för tidigare eller nuvarande liv på Mars.

Solvind och vatten

Ombord på Mars Express finns instrumentet ASPERA-3, som utvecklats vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna i samarbete med 15 andra internationella forskargrupper i 10 länder. Finansiellt stöd för projektet har baland annat kommit från Rymdstyrelsen i Sverige.

ASPERA-3 kommer tillsammans med sex andra instrument att kretsa runt planeten i minst 687 dagar. Instrumentet ska ge information om hur laddade partiklar från solen – solvinden – påverkar Mars övre atmosfär. Solvinden kan ha varit en orsak till att vatten på Mars har försvunnit.

Nyckelfrågorna för expeditionen kretsar kring chanserna att upptäcka liv på Mars. Mars saknar den magnetosfär som skyddar vår atmosfär på jorden och solvinden tros vara anledningen till att det vattnet som funnits på Mars har dunstat bort. Vatten är antagligen en förutsättning för liv, även på Mars.

ASPERA-3:s mätningar kommer att visa hur plasmat eroderats bort från planeten. Därmed kommer forskarna att kunna räkna ut hur mycket atmosfär som har gått förlorad sedan Mars bildades.

Instrumentet består av fyra olika sensorer för att mäta elektroner, joner och energirika neutrala atomer. Två av sensorerna kommer att mäta dessa neutrala atomer. Sensorerna är för övrigt de första instrument av detta slag som ger sig ut i världsrymden och ASPERA-3 är det mest avancerade instrument som IRF har byggt sedan institutet började med satellitverksamhet 1968.

– Instrument är oerhört komplicerade, säger projektledaren för ASPERA-3, professor Stas Barabash i ett pressmeddelande. Det krävs speciella kunskaper, erfarenheter, mycket engagemang och inspiration och ibland också tur. Att bygga rymdinstrument är en svår konst, men det är den enda möjligheten att utforska andra världar.

Lyckad uppsändning

Mars Express inledde sin resa mot Mars den 2 juni klockan 18.45 svensk tid från Baikonur i Kazakhstan. Resan började med att cirkla runt jorden innan det övre steget avfyrades och sonden sändes ut i sin bana genom rymden.

ESAs centrum för satellitstyrning i Darmstadt upprättade snabbt kontakt med sonden och rapporterar att alla system fungerar. Inom två dagar kommer sonden att ställa in sig i sin rätta bana samtidigt som den lämnar det övre steget efter sig i en bana som inte riskerar att nå Mars.

Mars Express banar väg för fler ESA-expeditioner till andra planeter. Venus express kommer att sändas upp år 2005 och BepiColombo kommer att sändas mot Merkurius före 2010. Mars Express är förebådar också Marsaktiviteterna inom Aurora – programmet för att utforksa vårt solsystem.

Mer information:

Prof. Stas Barabash, IRF, tel: 0980-79 122, stas.barabash@irf.se

ESA Media Relations Service, tel:+33 1 53 69 71 55

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.