Svenskt satellitinstrument förvarnar om jordskalv

Den nya radiofrekvensanalysatorn från IRF ska åka med mikrosatel
Den nya radiofrekvensanalysatorn från IRF ska åka med mikrosatelliten
24 maj 2006

I dag, onsdagen den 24 maj klockan 20:50 svensk tid, skjuts satelliten Compass-2 upp till en polär bana på 400 km höjd från en rysk atomubåt i Barents hav. Ombord finns ett instrument från Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala. Instrumentet är en avancerad radiomottagare som ska mäta förändringar i den övre delen av jordens atmosfär (jonosfären) orsakade av förstadier till jordbävningar.

Satellitinstrumentet är framtaget av IRF i Uppsala tillsammans med polska vetenskapsakademins rymdforskningscentrum (CBK) i Warszawa. IRF har konstruerat själva radiomottagaren. Varken IRF eller CBK har tidigare forskat kring jordbävningar men de två instituten har en lång tradition av jonosfärsforskning och att ta fram instrument till satelliter.

– Det känns mycket bra att IRF kan bidra till forskningen om jordskalvsvarning med ett svenskt satellitinstrument, speciellt med tanke på tsunamikatastrofen. Katastrofens omfattning skulle troligen ha kunnat reduceras betydligt om ett fungerande varningssytem funnits på plats. Det är mot ett sådant globalt system för jordskalvsvarning som den här forskningen syftar, säger Dr Jan Bergman som ansvarar för IRFs del och koordinerat den svensk-polska insatsen. Han förklarar:

– Redan flera dagar innan ett jordskalv inträffar uppstår tryckförändringar och friktioner i jordskorpan. Dessa ger upphov till starka elektromagnetiska fält som direkt påverkar och stör den närliggande rymden ovanför jordbävningszonen. Vårt instrument kan detektera dessa störningar.

För själva satelliten ansvarar rymdforskningsinstitutet IZMIRAN i Moskva. Uppsändningen sker med en ombyggd SS-23 kärnvapenmissil från en atomubåt. Därför har ryska flottan hand om uppsändningen. Ubåten satte kurs mot uppsändningsplatsen i Barents hav redan i fredags.

Compass-2 är bara den första av flera satelliter som alla ska ingå i varningssystemet VULCAN. Systemet kommer också att innehålla markstationer.

– Vi vill ge en stor eloge till kollegorna i Polen och Ryssland som trots begränsade ekonomiska resurser bedriver den här typen av spjutspetsforskning inom miljöövervakning och fjärranalys. Det är också en stor ära för oss att som enda forskargrupp utanför det forna östblocket ha blivit inbjudna att delta med ett helt nyutvecklat satellitinstrument, säger Professor Bo Thidé, programchef vid IRF i Uppsala.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.