Sverige kan bygga egen Mars-sond

Den dag är kanske inte långt borta när en svensk sond går in i omloppsbana runt den röda planeten
2 maj 2006

En svensk Mars-sond. Låter det som science fiction? Det kanske det gör, men det kan ändå vara verklighet inom ett decennium.

Sverige har en gedigen bakgrund inom utforskningen av planeten Mars. Vi har varit med på varenda uppdrag till Mars sedan 1988 som inte varit amerikanskt, och har fyra experiment ombord på den Europeiska satelliten Mars Express.

De svenska instrumenten har varit specialiserade på att mäta plasmaflödet kring Mars, eftersom detta är ett ämnesområde som Institutet för Rymdfysik forskar mycket på, både när det gäller Jorden och andra planeter.

Det har under ett antal års tid funnit tankar inom den svenska rymdforskningen och rymdindustrin att bygga en egen, svensk sond som ska färdas till Mars.

En av de frågor man skulle kunna få svar på är hur den marsianska atmosfären utvecklats. Det finns tecken på att det funnits flytande vatten på Mars, men då måste atmosfären ha varit mycket tjockare än den är nu. Hur länge sedan var det? Varför försvann så mycket av atmosfären? Fanns den tillräckligt länge för att liv ska ha kunnat utvecklas på Mars? Det är inom detta område som den svenska expertisen är världsledande och därför kanske en sådan svensk sond skulle kunna hjälpa till att svara på dessa frågor.

Det är dock fortfarande en bit kvar innan ett sådant projekt kan bli verklighet.

– Det är så tidigt i processen än att vi inte ens kan definiera någon budget än, säger Stas Barabash, professor vid institutet för rymdfysik i Kiruna och en av medkonstruktörerna till ASPERA, ett av de instrument som finns ombord på Mars Express.

Det viktigaste i dagsläget är att utvärdera de tekniska möjligheterna och de vetenskapliga motiven, att visa att den expertis som finns i Sverige räcker för denna typ av mission.

– Alla diskussioner indikerar ganska tydligt att Sverige och svensk rymdindustri har nått den nivå där vi kan prata om denna typ av missioner. Bara det är rätt intressant. För tio år sedan skulle detta varit fantasier, säger Stas Barabash.

Hur mycket en eventuell Mars-sond skulle kosta beror på hur uppdraget ser ut, vem som gör vad. Sannolikt kommer det att innebära någon form av samarbete med andra länder. För den faktiska transporten till Mars skulle NASA, Ryssland eller ESA vara tänkbara samarbetspartners.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.