Teknikerna förbereder ankomst till Venus

Venus Express
27 mars 2006

Kontrollteknikerna för Venus Express vid ESAs rymdcentral är nu inne i en intensiv förberedelsefas för rymdfarkostens ankomst till Venus den 11 april.

Ankomsten är en kritisk fas som omfattar en invecklad kombination av grundläggande fysik, krävande farkostmanövrer och exakt timing.

Nästa månads ‘Venus Orbit Insertion’ (VOI) markerar ankomsten för det första ESA-uppdraget till Venus, en av solsystemets mest gåtfulla planeter.

Placeringen i bana inbegriper en serie av telekommandon, motoraktiveringar och manövrer för att sakta ned farkosten från en hastighet på 29 000 km/h i förhållande till Venus precis före den första motoraktiveringen till en cirka 15 procent lägre ingångshastighet så att farkosten kan fångas upp i en bana runt planeten.

Riktar motor för inbromsning

Teknikerna kommenderar farkosten att rotera för att rikta in motorns munstycke i rörelseriktningen med start 08:03 den 11 april (alla tider är CEST, Central European Summer Time). Venus Express kommer att utföra en cirka 51 minuter lång aktivering av huvudmotorn (den slutgiltiga tiden kan fortfarande komma att ändras) med start 09:19.

Farkostens solpaneler kommer också att positioneras för att reducera risken för alltför kraftig mekanisk belastning när motorn tänds.

Under de följande dagarna kommer en serie ytterligare motoraktiveringar att äga rum för att minska banans apocentrum (punkten längst bort från planeten) och för att kontrollera banans pericentrum (punkten närmast planeten). Syftet är att satelliten ska ligga i en 24-timmarsbana runt växthusplaneten i början av maj.

Kritiska manövrer kräver exakt timing

Alla steg måste utföras i rätt ordning och farkosten måste placeras i rätt konfiguration i tid för huvudmotorns aktivering, vilken i sig endast kan ske vid ett specifikt tillfälle. Risken är att farkosten, om problem uppstår, kan missa sitt "fönster" för infångning, vilket gör en eventuell återhämtning extremt svår.

Under motorns aktivering går farkosten också in i en ockultation, vilken inträffar när Venus Express går runt bakom planeten så att synlinjen till jorden blockeras. Radiokontakten avbryts då i nästan 10 minuter. Teknikerna kommer noggrannt att bevaka satelliten för att återuppta radiokontakt när ockultationen upphör 09:56.

"Placeringen i bana runt Venus är ett komplicerat steg. Den största utmaningen är att manövern måste ske vid rätt tidpunkt", säger Jean-Baptiste Gratadour, Attitude and Orbital Control Systems Engineer för Venus Express vid ESOC och en av de dussintals tekniker och forskare som nu förbereder ankomsten till Venus.

NASA ger direkt support

NASAs 70-metersantenn utanför Madrid, Spanien, kommer på grund av dess geografiska position att stödja VOI . För rutinuppdrag kommunicerar Venus Express via ESAs nya 35-metersantenn vid Cebreros, Spanien.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.