Teknikutveckling och science fiction på Tekniska museet

CRV, X-38
CRV-projektet visas nu på Tekniska museet i Stockholm
4 december 2001

Är du intresserad av hur fantasi och designkunnande får sitt uttryck i en livbåt till den internationella rymdstationen? Eller är du mer intresserad av hur fantasin skildrar rymden och rymdtekniken inom filmvärlden? Du behöver faktiskt inte välja. Nu visas nämligen två rymdutställningar på Tekniska museet i Stockholm – en om den nya CRV (Crew return vehicle) till rymdstationen och en om rymdteknik och Star Trek-miljöer.

Förvånansvärt många av de fantastiska teknikerna som uppfunnits i Star Trek har senare blivit verklighet. Gitten Skiöld, projektledare för utställningen berättar:

– Den här utställningen tar upp framtidens teknik i ett spännande sammanhang. Några av de tekniska idéer som presenterades i Star Trek har senare blivit verklighet, exempelvis portabla datorer.

I utställningen finns mer än 30 interaktiva stationer som ger inblickar i till exempel en raketuppskjutning går till och hur kosmisk strålning fungerar. En av utställningens höjdpunkter är det så kallade Transporter room där besökarna visuellt får uppleva hur det är att stråla sig till andra dimensioner och platser – ”beam me up, Scotty”.

CRV – transportör i verkligheten

Astronauterna på den internationella rymdstationen kan inte lita på strålningsapparater för att ta sig hem till jorden. De får istället lita till de nya ”livbåten” CRV, eller Crew return vehicle som den egentligen heter. Nu visar tekniska museet en utställnnig om hur fyra studenter från Lund fick utforma interiören i den lilla rymdfarkosten.

De fyra studenterna är verksamma inom arkitektur och industridesign på Lunds tekniska högskola. De tog själva initiativ till att samarbeta med ESA och NASA med att utforma interiören till CRV som ett examansarbete hösten 2000.

CRV kallas för den nya generationens räddningsfarkost. Den ska dockas till rymdstationen och kunna transportera sju personer, till skillnad från de nuvarande farkosterna som bara klarar av tre personer.

Besättningen på CRV kommer att uppleva både tyngdlöshet och gravitation under sin resa med farkosten. Detta gör att designen blir mer komplex, bland annat på grund av att både psykologiska och fysiologiska faktorer måste tas hänsyn till.

Flitigt utställningsobjekt

CRVn är numera en rutinerad farkost när det gäller utställningar. Den har tidigare ställts ut på Sverigehuset i Bryssel, på Kulturen i Lund och på ESAs rymdmuseum Space Expo i Holland. Målet m3ed utställningarna är att skapa ett engagemang för vetenskap och forskning om rymden, framförallt hos unga människor. Ett annat mål är att sprida kunskap hos allmänheten om hur viktigt det är med god design i rymden.

Utvecklingen av den internationella rymdstationen kommer i sig också att öka behovet av unga människor inom rymdutvecklingsarbetet. De behövs för att ta fram idéer och utveckla innovativa lösningar för människor som lever och arbetar i rymden.

Utställningenn av CRVn innehåller bland annat flera modeller av farkosten, bland annat en prototyp livbåten. Besökarna får också se filmer från testerna av CRVn och följa de fyra studenterna arbete med räddningsfarkostens insida.

CRV-utställningen pågår 22 november 2001–3 mars 2002

Star Trek-utställningen pågår 18 november 2001–18 april 2002

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.