Telemedicin via satellit

Satellite technology in telemedicine
Satelliter förbättrar telemedicin
22 maj 2003

Telemedicin handlar om att snabbt skicka medicinsk information via datorer och nätverk. Ju snabbare informationen kan skickas desto bättre för patienterna. European Space Agency håller i dagarna ett seminarium på temat telemedicin via satellit.

Fredag och lördag denna vecka arrangerar European Space Agency symposiet ”Telemedicine via Satellite in the Information Society och hålls på ESRIN i Frascati i Italien.

Symposiet samlar specialister inom såväl informationsteknik som hälsofrågor. De ska diskutera användandet av satelliter inom telemedicin i dag och hur det skulle kunna bli ännu bättre i framtiden.

Satellitkommunikation har stora möjligheter att effektivisera och utveckla telemedicin eftersom man nästan från varenda plats på jorden kan ta emot satellitinformation.

I Europa har det sedan mitten av 90-talet gjorts flera internationella och nationella satsningar på att marknadsföra och demonstrera satellitkommunikation inom telemedicin och därigenom öka kunskapen om möjligheterna med att föra samman satellitkommunikation och telemedicin.

För mer information kontakta:

Simonetta Cheli
Head of Public and Institutional Relations Office
ESA/ESRIN
Tel: + 39 06 94180350
Fax: + 39 06 94180352
Simonetta.Cheli@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.