Tidplan för uppsändningen av Herschel och Planck

Herschel separates from upper stage
14 maj 2009

Herschel och Planck är planerade att sändas upp tillsammans klockan 15:12 CEST (och därmed svensk tid) den 14 maj med en Ariane 5-raket från ESA:s rymdhamn i Kourou i franska Guyana. Flera avgörande moment är planerade fram till och efter uppsändningen.

Efter starten reser Herschel och Planck till L2, en av de så kallade Lagrange-punkterna i solen-jorden-systemet. L2 ligger ungefär 1,5 miljon kilometer utanför jorden på en linje som går från solen till jorden. Där kommer Herschel och Planck att följa med jorden i dess bana runt solen. De ska där utföra sina uppdrag från olika banor.

Båda satelliterna är nu monterade på bärraketen. Hela kombinationen är cirka 11 meter hög och 4,5 meter bred och väger cirka 5,7 ton.

Herschel and Planck launcher fairing opens
Ariane 5 fairing ejection

Bland de avgörande milstolparna före starten finns kontrollerna och testerna inför start som utförs den 9 maj, samt utrullningen till startrampen den 13 maj. Uppsändningen inleder LEOP-fasen (Launch and Early Orbit Phase), under vilken flygledarna övervakar satelliterna 22 timmar om dygnet via ESA:s markstationer vid New Norcia och Perth i Australien, Maspalomas och Cebreros i Spanien samt Kourou i franska Guyana.

Ariane 5-raketens motorer med fast bränsle separeras cirka 2,5 minuter efter start och kåpan släpps iväg cirka 50 sekunder senare. Det övre steget separeras och dess motor tänds cirka 9 minuter efter start.

Herschel’s cruise and arrival at L2

Hastigheten hos den modul som innehåller de båda satelliterna kommer att vara cirka 10 km/s precis innan satelliterna går sina egna vägar. Herschel är planerad att separera från det övre steget 15:38 CEST, det vill säga cirka 26 minuter efter start. "Sylda" är en stödstruktur för Herschel som även bildar en skyddskåpa under vilken Planck är installerad. Sylda släpps iväg 1,5 minuter efter separationen från Herschel varpå Planck följer ungefär klockan 15:40 CEST, något under 29 minuter efter start.

Planck's cruise to L2

Separationen äger rum över Afrikas västkust på cirka 1100 km höjd för Herschel, och på cirka 1700 km höjd för Planck som separerar cirka 2,5 minuter efter Herschel. Efter separationen har de två satelliterna något olika hastigheter.

Bärraketen lägger satelliterna direkt i bana mot L2. Detta innebär att Herschel inte behöver utföra någon särskild manöver för att nå sin bana. Satelliten kommer att vara nära dess halobana runt L2 redan vid separationen. En större manöver är planerad för att finjustera banan cirka 24 timmar efter uppskjutningen.

Planck kommer också att ligga i bana runt L2 vid separationen, men eftersom amplituden hos dess bana är hälften jämfört med Herschels bana kommer teknikerna att utföra manövrer för att reducera Plancks bana till hälften av den ursprungliga. Den första manövern är planerad att utföras cirka 30 timmar efter uppskjutningen.

Anmärkningar:
- Tider anges i formatet timmar: minuter:sekunder enligt Central European Summer Time (CEST) = UT + 2 timmar.
- TCM: Trajectory correction manoeuvre.
- LEOP: Launch and Early Orbit Phase.
- Alla tider kan komma att ändras.

Avgörande moment Tid +/- start Tid (CEST)
Kontroller och tester inför uppskjutning -5 dygn 9 maj
Utrullning till startramp -1 dygn 13:40:00, 13 maj
GO/NO-GO för uppsändning -00:30:00 14:42:00
14 maj
Herschel går på egen kraft -00:15:00 14:57:00
Planck går på egen kraft -00:11:00 15:01:00
Ariane 5: automatisk startsekvens inleds -00:07:00 15:05:00
Uppsändning 00:00:00 15:12:00
Ariane 5: tändning av raketmotorer med fast bränsle och start 00:00:07 15:12:07
Motorer med fast bränsle kastas loss 00:02:18 15:14:18
Kåpan kastas loss 00:04:02 15:16:02
Det kryogeniska huvudsteget brinner ut och det övre steget separeras 00:08:55 15:20:55
Tändning av det övre steget 00:09:05 15:21:05
Det övre steget brinner ut 00:24:30 15:36:40
Herschel separeras 00:25:58 15:37:58
Sylda separeras 00:27:24 15:39:24
Planck separeras 00:28:29 15:40:29

 

Herschel  Tid
(CEST)
Planck  Tid
(CEST)
Första signalen tas emot
(via New Norcia)
15:49:00 Första signalen tas emot
(via Perth)
15:49:00
TCM 1a 14:36:00
15 maj
TCM 1a 21:27:00
15 maj
TCM 1b 13:42
17 maj
TCM 1b 14:43:00
17 maj
-- -- TCM 2 6 juni
-- -- TCM 3 3 juli
Utfasningen av LEOP inleds 16 maj Utfasningen av LEOP inleds 18 maj
Satelliten börjar tas i drift 16 maj Satelliten börjar tas i drift 18 maj

 

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.