Till sängs i tre månader

Bedrest writing
Ligger till sängs i tre månader
17 april 2002

Att under lång tid utsättas för tyngdlöshet påverkar astronautens muskler och skelett. Därför samarbetar nu flera rymdorganisationer i ett forskningsprojekt med syfte att så småningom kunna motverka dessa förändringar. Studien innebär att försökspersonerna kommer att ligga till sängs i tre månader.

Studien handlar om att observera friska försökspersoner som under hela perioden kommer att ligga till sängs. När försökspersonerna under den tre månader långa perioden inte studeras får de använda datorer, titta på TV och läsa. Men de får aldrig sitta upp, inte ens vid måltider. De får inte heller ha någon direktkontakt med världen utanför. De tillåts dock att ringa hem familj och nära vänner.

Flera omgångar

Syftet med studien är att försöka komma underfund med de förändringar som sker med människor när de tillbringat lång tid i tyngdlöshet. Både muskler och skelett påverkas och forskarna hoppas så småningom kunna komma tillrätta med dessa förändringar.

Den första studien pågick från augusti till december 2001. De 14 frivilliga som deltog i studien testades kontinuerligt under hela studien. Hälsoundersökningarna som genomförts på deltagarna efteråt har varit tillfredsställande. Den andra omgången började 22 mars och kommer att avslutas 27 juli i år. Denna gång är elva personer utvalda. Försökspersonerna kommer att genomgå hälsoundersökningar 45 dagar, tre månader, sex månader och tolv månader efter studieperioden. Bakom studien står ISS, ESA, den franska rymdorganisationen CNES och den japanska rymdorganisationen NASDA.

För ytterligare information, kontakta:

Benny Elmann-Larsen ESA - Physiology experiment coordinator, HDT study project manager Tel : +31 71 565 3322 Fax : +31 71 565 3661 E-mail : benny.elmann-larsen@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.