Tre av ESA:s jordvetenskapliga uppdrag går vidare till nästa fas

Three components of the Earth system
5 mars 2009

ESA har tillkännagivit vilka tre kandidatkoncept för Earth Explorer-programmet som fortsätter till nästa fas. Valet är en del av den användardrivna process som kommer att leda till uppsändningen av organisationens sjunde Earth Explorer-satellit. Målet är att den ska lyfta 2016.

Förra veckan beslutade ESA:s programstyrelse for jordobservation om tre Earth Explorer-uppdrag som kommer att genomgå en genomförbarhetsstudie. Beslutet baserades på rekommendationer från ESA:s Earth Science Advisory Committee (ESAC) efter ett konsultationsmöte med användarna (Earth Explorer User Consultation Meeting) i Lissabon i januari. Beslutet innebär att uppdragen BIOMASS, CoReH2O och PREMIER nu går vidare till nästa fas.

Biomass measuring concept
Biomass measuring concept

BIOMASS-uppdraget går ut på att för första gången på ett konsekvent sätt bestämma fördelningen och förändringar i tiden av skogens biomassa på en global nivå. Data från BIOMASS-uppdraget kommer att minska den nuvarande osäkerheten när man beräknar kolförråd och flöden som har samband med biosfären. Dessa data är yttersta vikt eftersom kalhuggning bidrar med kol till atmosfären - en faktor som påverkar hur klimatet förändras. BIOMASS kommer därför att förbättra vår förståelse av kolcykeln och dess roll för att styra klimatet.

BIOMASS bygger på en enda satellit utrustad med en syntetisk aperturradar (SAR) som arbetar på P-bandet och som kontinuerligt levererar globala, interferometriska och polarimetriska radarobservationer av skogstäckta områden.

CoReH2O measuring concept
CoReH2O measuring concept

COld REgions Hydrology High-resolution Observatory (CoReH2O)(högupplöst hydrologiskt observatorium för kalla regioner) är det första satellituppdraget som särskilt ska mäta upp sötvatten lagrat i snö på landytor och i snö på glaciärer och istäcken. Mängden vatten som finns i snö är en viktig komponent i vattencykeln - som för närvarande väldigt lite känd. Eftersom klimatförändringar påverkar mängden snö och is har de även en avgörande effekt på vattenresurserna.

CoReH2O ska löpande ge högupplösta observationer av snöns och isens egenskaper som kommer att bidra till att göra modellerna bättre och bidra till att utvärdera utbytet mellan jordytan och atmosfären, klimatforskning och hydrologiska tillämpningar från regional till global nivå. I uppdraget ingår en satellit utrustad med en radar som arbetar på två frekvenser (X- och Ku-band). Radarn är en dualpolariserande syntetisk aperturradar (SAR) för att observera snö och is med hög rumslig upplösning.

PREMIER measuring concept
PREMIER measuring concept

Målet med uppdraget PREMIER - Process Exploration through Measurements of Infrared and millimetre-wave Emitted Radiation (processundersökning genom mätning av emitterad infraröd- och millimetervåglängdstrålning) - är att bestämma processer som styr den globala atmosfäriska sammanställningen i troposfärens mellersta till yttre delar och i den inre stratosfären, på en höjd av 5-25 km över jordytan. Sammansättningen och dynamiken i atmosfären vid gränsen mellan den yttre troposfären och den inre stratosfären påverkar påtagligt det kemiska utbytet och Jordens strålningsbalans. Uppdraget siktar på att förbättra de kemiska klimatmodeller som behövs för att med säkerhet kunna förutsäga förändringar i klimatet på tidsskalor från decennier till århundraden.

Genom att med en spektrometer titta mot jordskivans rand i det infraröda spektrumet kommer PREMIER att kunna observera atmosfärens sammanställningen i den yttre troposfären och den inre stratosfären i tredimensionella fält. En så kallad limb-sounder som arbetar med millimetervåglängder kommer att samla data när det finns fjädermoln och komplementära kemiska ämnestyper.

ESAC:s ordförande Johnny Johannessen kommenterade att "Utvärderingsrapporterna och presentationerna som gavs vid mötet Earth Explorer User Consultation Meeting var väldigt bra. Trots att materialet är komplext så presenterades de vetenskapliga och tekniska sidorna av varje uppdrag väldigt klart. Det betyder att bakgrunden och ugångspunkten för ESAC:s utvärderingar inte kunde ha varit bättre. Samförståndet vi nådde när det gällde vilket uppdrag vi skulle rekommendera baserades i synnerhet på den nytta uppdragen kan ge till vetenskapen. Även om ESAC har rekommenderat de här tre uppdragen att gå vidare till Fas A så rekommenderar vi också att studier på de andra uppdragen fortsätter."

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.