Tvärs över Afrika med EGNOS

ASECNA plane will land using the EGNOS
17 maj 2005

Under den kommande veckan tänker det europeiska rymdorganet ESA genomföra en flygning tvärs över Afrika med hjälp av satellitnavigering, från Senegal till Kenya. Syftet är att demonstrera metoder för säkrare flyg i området.

ESA har redan visat att det går att göra säkra landningar i Afrika med hjälp av den så kallade EGNOS-tjänsten (European Geostationary Navigation Overlay Service). Forskarna har genomfört flera testserier, framför allt en i Senegal i februari 2003.

Satellitnavigeringssystemet ger höjdanvisningar för korrekt inflygning till varje landningsbana, utan att det behövs någon särskild infrastruktur på marken. Det gör också att man kan utveckla säkrare flyg på mindre flygplatser, där det skulle vara alltför dyrt att installera traditionella landningshjälpmedel. Enbart GPS kan inte erbjuda dessa höjdanvisningar eller garantera att de fungerar korrekt.

EGNOS är ett program som drivs gemensamt av ESA, EU-kommissionen och Eurocontrol, den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst. Programmet har utvecklats av ett industrikonsortium som leds av Alcatel Space, och omfattar ett nätverk med ungefär 40 enheter spridda över hela Europa för att samla in, korrigera och förbättra data från det amerikanska GPS-systemet. De modifierade signalerna sänds sedan via geostationära satelliter vidare till användarnas mottagare. Med EGNOS kan användaren bestämma sin position med en avvikelse på mindre än 2 meter, jämfört med 15–20 meter för GPS-signaler. Systemet ger också en garanti för signalkvaliteten som det militära GPS-systemet inte är villigt att ge.

Ett ATR 42-plan från ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), som är specialutformat för dessa testflygningar, har utrustats för att ta emot signalerna från EGNOS. Planet kommer att utnyttja EGNOS för att följa flygrutter över stora delar av den afrikanska kontinenten.

Dessutom kommer piloten att landa med hjälp av de signaler från EGNOS testanläggning som benämns Interregional Satellite Based Augmentation System (ISA). Signalerna finns tillgängliga för regionen Afrika–Indiska oceanen och utgör den speciella utvidgningen av EGNOS för Afrika. Efter avresan från Dakar den 16 maj blir första anhalten N’djamena i Tchad, innan planet så småningom når Nairobi. Ytterligare provflygningar kommer att utföras från Nairobi airport i den kenyanska huvudstaden.

Sedan 2002 har ett fortlöpande program lett till att tio referensstationer byggts upp i olika afrikanska stater: Tchad, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo, Etiopien, Kenya, Zambia, Namibia och Sydafrika. Alla stationerna är länkade till EGNOS testanläggning i Hönefoss i Norge.

Testflygningarna över Afrika utförs inom ramen för ProDDAGE-programmet (Programme for Development and Demonstration of Applications for Galileo and EGNOS) i samarbete med ESA:s och EU-kommissionens GJU-projekt (Galileo Joint undertaking).

EGNOS genomgår för närvarande en sluttestning och kommer att förklaras i preliminär drift i början av 2006, med en certifieringsprocess för flygnavigation och livräddningstjänster inplanerad 2007.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.