Unik möjlighet för europeiska studenter att sända upp experiment

BEXUS-raketen accelererar i 26 sekunder med en acceleration som når 20 g
23 november 2007

Intresserade studenter och doktorander kan från och med andra halvan av nästa år sända upp egna experiment från Esrange. Det är innebörden av ett program som Svenska Rymdstyrelsen driver tillsammans med ESA och den tyska rymdorganisationen DLR.

Den svenska Rymdstyrelsen erbjuder i ett samarbete med ESA studenter från hela Europa att designa och bygga egna experiment som sedan skickas upp med ballonger och sondraketer från Esrange utanför Kiruna.

De första experimenten är planerade att sändas upp med två ballonger, BEXUS 7 och 8, i september 2008. De första raketexperimenten, REXUS 5 och 6, skickas enligt plan upp i mars 2009.

– Det man kan tänka sig är atmosfärsexperiment, strålningsexperiment och provflygningar av sånt som ska med på studentsatelliter, säger Olle Persson, projektledare för REXUS och BEXUS på Esrange.

Men studenterna är fria att komma på egna förslag.

– Men vi tar inga levande experiment. Inget som kan titta på oss, brukar vi säga, fortsätter han leende. Men mikrobiologiska experiment går bra.

Mars-miljö

Ballongen studenterna
Ballongen studenterna använder för sina experiment har en volym på 12 000 kubikmeter och kan nå 35 kilometers höjd

BEXUS står för Balloon Experiments for University Students. En BEXUS-ballong består av själva ballongen, ett styrsystem och gondolen med experimenten. Den kan lyfta 117 kilo upp till 35 kilometers höjd. Själva gondolen där experimenten finns är 1,45x1,45x1,2 meter och kan väga mellan 40 och 100 kilo. Vikten påverkar givetvis hur högt ballongen kan nå.

Temperaturen ombord under en flygning kan vara ner till -70°C och lufttrycket så lågt som 10 millibar – en procent av trycket vid jordytan och i samma storleksordning som trycket på ytan av Mars.

Efter att ballongen stigit till väders från Esrange och flugit 2–5 timmar så kapas linan som gondolen sitter fast med och den återvänder till marken med fallskärm. Hur länge experimenten flyger beror på vilka vindförhållanden som råder, eftersom man strävar efter att få ner nyttolasten på en säker plats på svenskt territorium.

REXUS i sin tur står för Rocket Experiments for University Students. Raketen kan ta ungefär 30 kilo experimentutrustning till 100 kilometers höjd – den höjd som man brukar definiera som atmosfärens gräns och där rymden börjar. Hela flygningen tar ungefär sju minuter.

Motorn brinner ut på en höjd av drygt 20 kilometer. Därefter fortsätter raketen stiga av farten. På drygt 50 kilometers höjd kan experimenten börja. Experimentmodulen landar precis som för BEXUS med fallskärm.

Möjlighet för blivande forskare

Svenska Rymdstyrelsen
Svenska Rymdstyrelsen i samarbete med ESA erbjuder tillsammans...

Projektet är ett svensk-tyskt samarbete, där den tyska rymdorganisationen DLR och Rymdstyrelsen delar på kostnaden för projektet.

– Sverige och Tyskland har historiskt haft starka gemensamma intressen i den här typen av forskning med ballonger och sondraketer, säger Johan Marcopoulos, informationschef på Rymdstyrelsen. Vi har fört en dialog med DLR om ett utökat och internationellt flerårigt program.

DLR erbjuder sin hälft av platserna till tyska studenter medan Rymdstyrelsen valt att vända sig till en europeisk målgrupp, och erbjuder sin hälft av platserna förutom till svenska studenter och doktorander även till studenter och doktorander från ESA:s övriga medlems- och samarbetsländer. Rymdstyrelsen såg detta som en möjlighet att visa en ny generation av presumtiva forskare vilken forskning som går att genomföra från Esrange.

– Det här är också en bra möjlighet för studenterna att förstå villkoren för att arbeta som forskare. På så sätt kan det fungera som en brygga mellan studentvärlden och forskarvärlden, fortsätter Johan Marcopoulos.

Ansökan senast 7 januari

Själva gondolen där experimenten
Själva gondolen där experimenten finns är 1,45x1,45x1,2 meter och kan väga mellan 40 och 100 kilo

Alla uppsändningar kommer enbart att innehålla experiment som studenter har byggt.

Under en period på sex år kommer upp till 9 REXUS-raketer och 12 BEXUS-ballonger att skickas upp från Esrange.

Intresserade studenter ska lämna in ansökan senast den 7 januari 2008. Ansökan lämnas på www.esa.int under fliken "Education" i ramen på högra delen av sidan. Studentgrupperna registrerar här sitt intresse och fyller i formulär A med detaljerade uppgifter om sina förslag. Erbjudandet riktar sig till studenter som är mellan 18 och 28 år då ansökningstiden går ut.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.