Uppsalaföretag får miljonorder

Nanospace tankmätningssystem är betydligt mindre och lättare än dagens system.
8 mars 2010

ESA satsar 2 miljoner euro i Uppsala-företaget NanoSpace idé om tankmätare för satelliter. Pengarna från ESA gör det möjligt att utvärdera en fungerande fullskalemodell av företagets mikromekaniska bränslemätningssystem.

– En fungerande satellit i bana kan vara värd 100 000 euro per dag, säger Tor-Arne Grönland, VD för NanoSpace. Ett system som bidrar till att det går att göra en bättre planering och förlänger satellitens livslängd är därför väldigt värdefullt för satellitägarna.

NanoSpace har även tidigare fått ESA-pengar för att utveckla sitt bränslemätningssystem.

– Då skulle vi visa att vår mätprincip fungerade, säger Pelle Rangsten, teknisk chef och projektledare på NanoSpace. Nu ska vi bygga komponenter i full skala och validera principen i en så relevant miljö det går utan att faktiskt sända upp systemet i rymden.

Ett av skälen till att man vill validera en flyglik komponent är att kontrollera att det inte händer något oväntat när man skalar upp till verklig storlek.

– En annan viktig skillnad med de projektpengar vi fått nu är att de kommer från ESA:s telekom-gren.

Även amerikanska satellitoperatörer har visat stort intresse för NanoSpace bränslemätningssystem. NanoSpace driver projektet, där även partners i Norge, Tyskland och Frankrike deltar.

Operatörerna måste ha en marginal

NanoSpace tankmätningssystem kan spara stora pengar.

Det finns mycket pengar att hämta för satellitoperatörer om de exaktare än idag kan mäta hur mycket bränsle det finns kvar i en satellit. Detta gäller i första hand telekommunikationssatelliter. En kommunikationssatellit har typiskt bränsle för ungefär 15 år. De spenderar löpande en del bränsle för att hålla sig på plats.

När bränslet är slut och satelliterna därför obrukbara vill man flytta ut dem till en bana där de inte riskerar att vara i vägen för kommande kommunikationssatelliter. Därför måste operatörerna skicka iväg satelliterna medan de är säkra på att det finns bränsle kvar. Det gör att de alltid måste ha en bränslemarginal.

Målet med det system NanoSpace tar fram är att minska osäkerheten i hur mycket bränsle som finns kvar. På så sätt kan satellitoperatörerna driva satelliterna längre innan de måste skicka upp en ersättare. Denna längre driftstid går direkt att översätta till insparade utgifter.

– Det gör att vi nu för diskussioner direkt med satellitägarna, säger Pelle Rangsten. Annars diskuterar man ofta med de som bygger satelliterna, som inte har samma direkta ekonomiska intresse av den här typen av effektiviserande teknik. Men satellitägarna är de som betalar; och vill de verkligen ha något så kan egentligen inte satellitbyggarna säga emot. Så det finns både en teknisk driftkraft och ett direkt ekonomiskt incitament, vilket är kul.

Exaktare mätare sparar miljoner

Miniatyriserade ventiler i NanoSpace tankmätningssystem.

Dagens tankmätningssystem har en noggrannhet på 15 kg. De som driver satelliten vet alltså inte om de har de 15 kg bränsle kvar eller om tanken är tom.

– Det innebär en osäkerhet på flera månader, säger Pelle Rangsten.

Det betyder att satellitoperatörerna måste skicka upp en satellit ungefär tre månader tidigare för att vara på den säkra sidan.

– Att behöva dubblera satelliterna i tre månader innebär kostnader på flera miljoner, säger Pelle Rangsten. Vi tror att vi kan få ner den här osäkerheten till några veckor.

NanoSpace system erbjuder även andra fördelar, bland annat att det kan ventilera satelliternas högtryckstankar.

– Man vill egentligen inte lämna satelliten med trycksatta tankar när den tas ur tjänst, säger Pelle Rangsten, och det kan vårt system hjälpa till med.

Rymden nästa steg

Nästa steg efter det nuvarande avtalet är en rymdkvalificering, där man testar för de krav som rymden ställer.

– Den fasen är dyr, säger Pelle Rangsten. När vi kommer dit måste vi gå in och betala en del själva, och då måste vi ha en flygmöjlighet i sikte.

NanoSpace har ett patent för systemet, vilket var ett av skälen till ESA:s beslut. NanoSpace har också en ledande position i Europa inom området mikroelektromekaniska system för rymdtillämpningar. NanoSpace har bland annat levererat avancerade styrraketer till de svenska Prisma-satelliterna, som enligt planerna ska sändas upp senare under mars.

NanoSpace är ett avknoppningsföretag från Ångströmlaboratoriet i Uppsala och är idag ett helägt dotterbolag till Rymdbolaget. NanoSpace är också en del av Uppsala Innovation Centre.

Mer information:

Pelle Rangsten, teknisk chef på NanoSpace:

Tel: 070-777 32 44

E-post: pelle.rangsten@nanospace.se

Tor-Arne Grönland VD för NanoSpace:

Tel: 070-424 41 04

E-post: tor-arne.gronland@nanospace.se

www.nanospace.se

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.