Uppskjutning planerad till mars för ESA:s gravitationssatellit GOCE

GOCE
4 februari 2009

ESA är nu på väg att återvända till Ryssland för att övervaka förberedelserna inför uppsändningen av organisationens GOCE-satellit. Uppsändningen är nu planerad till den 16 mars. Detta sker efter att de problem med Rockot-bärraketen som fördröjde Eurockot Launch Services uppsändning i oktober förra året har korrigerats.

En grupp från ESA-ESTEC i Nederländerna har just anlänt till Plesetsk-kosmodromen i norra Ryssland för att ordna med transporter och underhåll. Teamet med ingenjörer anländer i mitten på februari.

Den fem meter långa GOCE-satelliten (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) har förvarats vid uppsändningsplatsen sedan oktober. När teamet från ESA och ingenjörerna från Thales Alenia Space anländer inleds arbetet med att förbereda satelliten för uppskjutning. Som huvudentreprenör har Thales Alenia Space lett ett heleuropeiskt konsortium med 40 företag för att bygga GOCE-satelliten.

GOCE over ice
GOCE över is

– Medlemmarna i teamet är mycket angelägna om att återuppta uppskjutningsarbetet och avsluta jobbet som avbröts i höstas, säger Danilo Muzi, ESA:s projektchef för GOCE. – Uppsändningen om några veckor blir en välförtjänt belöning för alla deras insatser.

GOCE är den första i en serie av jordobservationssatelliter som kallas Earth Explorers. Dessa små uppdrag utvecklas som ett direkt svar på ett antal geovetenskapliga frågor som identifierats av det vetenskapliga samfundet, samtidigt som nya teknologier kommer att demonstreras i rymden. GOCE lever verkligen upp till detta – dess sobra högteknologiska design innehåller många nyheter både vad gäller design och användning av ny teknologi för att kartlägga jordens gravitationsfält.

GOCE gör sex samtidiga mätningar av gravitationsfältet

Satelliten har utformats för att kretsa endast 250 km över jordens yta – dess ovanliga aerodynamiska form gör att den kan kretsa genom vad som återstår av atmosfären på denna höjd. Den lågflygande satelliten är det första uppdraget som använder det gradiometriska konceptet för mätningar i rymden. Konceptet omfattar mätning av accelerationsskillnader över korta avstånd mellan ett antal testmassor inuti rymdfarkosten. Dessa testmassor reagerar på små variationer i jordgravitationens påverkan när farkosten kretsar i sin omloppsbana.

De data som GOCE samlar kommer att lägga grunden till en helt ny förståelse för en av jordens mest fundamentala naturkrafter. Förbättrad kunskap om gravitationsfältet är en av de viktigaste byggstenarna för att förstå hur jorden fungerar. Genom att kartlägga gravitationsfältet med oöverträffad noggrannhet kommer GOCE-uppdraget att bereda väg för att stort antal fascinerande nya möjligheter inom oceanografi, fasta jordens fysik, geodesi och havsnivåforskning. GOCE kommer därmed bland annat att ge betydande bidrag till vår förståelse av klimatförändringarna.

När uppsändningsteamet anländer till Plesetsk kommer regelbundna uppdateringar om projektet att presenteras på GOCE launch website.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.