Uppskjutningen av Integral närmar sig

Integral during one of many vibration tests
Satelliten Integral genomgår test på ESTEC.
27 september 2002

Torsdagen den 17 oktober är det dags för gammastrålningssatelliten Integral att bege sig ut i rymden. Integral kommer att ge nya kunskaper om de mest våldsamma och speciella företeelserna i universum. Inför uppskjutningen lanserar ESA en särskild webbplats för Integral.

Syftet med satelliten är bland annat att studera svarta hål, neutronstjärnor och supernovor. Förhoppningsvis ska Integral också vara till hjälp för att förstå gammautbrott, som är en av de kraftigaste explosionerna i universum.

Läs mer på Integrals hemsida.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.