Vetenskap från omloppsbanan

23 december 2003

Mars Express bär på en av de mest spännande instrumentlaster som någonsin används för att utforska Mars. Genom att använda den ström av data som förväntas komma från rymdskeppet, kommer vetenskapsmän att kunna få svar på frågan om ytans sammansättning och kommer att kunna skapa sig en bild av hur planeten har förändrats under dess 4 miljarder år långa historia.

I och med detta kommer de att kunna svara på en av de mest förbryllande astronomiska frågorna någonsin: Var Mars som jorden en gång i tiden?

Geologiska undersökningar med tidigare rymdfarkoster har tagit fram omfattande bevis för att det en gång flöt vatten på mars, men exakt i vilken form är mycket omstritt. Vissa tror att det handlade om blixtsnabba forsar längsmed en fryst yta på Mars, medan andra tror att Mars en gång var tillräckligt varmt för att ha floder och sjöar. Somliga tror att Mars en gång hade hav.

HRSC-kameran (High-Resolution Stereo Camera) är det bästa instrumentet som hittills skickats till Mars för att söka efter geologiska egenskaper som avslöjar förekomsten av vatten. Den kommer också att hålla ett elektroniskt öga på uråldriga strandlinjer.

OMEGA kommer att göra en exakt kartläggning av sammansättningen av Mars yta och MARSIS kommer att göra den första undersökningen under ytan någonsin. För att kunna ta sig ner tre-fyra kilometer under ytan tar man hjälp av radar, som kan avslöja underjordiska sjöar av is eller vatten.

Förvisso finns det inget vatten på ytan på Mars idag. Så varför och hur ändrades Mars? Skedde dessa förändringar plötsligt eller gradvis? Det är här de atmosfäriska instrumenten kommer in i bilden.

Atmosfären är bufferten mellan Mars och yttre rymden och gränssnittet genom vilket det mesta av det vatten som förmodas ha funnits på Mars antagligen har försvunnit.

PFS-spektrometern (Planetary Fourier Spectrometer) kommer att mäta den globala sammansättningen och rörelsen av atmosfären; SPICAM kommer att leta efter spår av vatten och ozon i atmosfären och SPERA kommer att studera på vilket sätt atmosfären interagerar med den vind av partiklar som kommer från solen.

Ett experiment lämnar uppgifter gratis! Genom analys av de signaler av subtila och förvrängda effekter som sänds tillbaka från Mars kommer MaRS (Radio Science Experiment) bland annat att förmedla information om det inre livet på Mars och rymdvädret. Tillsammans kommer alla dessa instrument att ge oss en bild av planeten Mars, som aldrig tidigare skådats.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.