Vetenskapsrådet föreslår samordning av svensk astronomiforskning

Samordning bevarar och utvecklar den kompetens som finns i Sverige inom astronomi..
3 oktober 2002

I utredningen Swedish National Facilities, The 2002 Review, föreslår Vetenskapsrådet dels att driftsmedel till nationella anläggningar under de närmaste åren gradvis fokuseras till Onsalaobservatoriet utanför Göteborg och till Maxlaboratoriet i Lund, dels att Onsalaobservatoriet får ett breddat mandat som astronomiverkstad. Det är ännu oklart vad detta får för konkreta följder för den svenska rymdforskningen.

Under oktober månad kommer Vetenskapsrådet tillsammans med de universitet som berörs av utredningen att samråda om hur koncentreringen av medel till Onsala och Lund ska gå till – i vilken takt och hur mycket pengar som ska till varje anläggning. Senast den 1 november ska Vetenskapsrådet lämna sitt förslag till regeringen.

Vetenskapsrådet ska också närmare belysa frågan om nationell samling av resurserna för astronomi. Rådet kommer att inleda diskussioner om framtiden inom den egna ESO-NOT-kommittén samt inbjuda KVA:s Nationalkommittén för astronomi och Rymdstyrelsen till diskussionerna.

– Vi kommer under de närmaste månaderna att sammankalla kommittéerna och Rymdstyrelsen för att de tillsammans ska undersöka möjligheterna för en gemensam strategi för astronomi för Sverige, och därmed också större utväxling för satsade medel, säger Leif Eriksson, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

Utredarna – av Vetenskapsrådet utsedda internationella experter – föreslår att Onsalaobservatoriet blir ett slags verkstad för instrumentering inom astronomi i Sverige. Därigenom kan den svenska kompetensen i att bygga delsystem för astronomiforskningen bevaras och utvecklas. Dessutom kan Sveriges internationella konkurrenskraft bevaras.

– Sveriges kompetens är redan i dag eftertraktad, till exempel i ALMA-projektet där svenska forskare bygger detektorsystem till teleskopen, berättar Leif Eriksson. Vi hoppas att en gemensam strategi ska förenkla för svenska forskare att delta i stora internationella projekt och dessutom öka deras inflytande i projekten.

För mer information, besök gärna Vetenskapsrådets hemsida.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.