Fuglesang och Olivas förbereder sig för den tredje rymdpromenaden

Christer Fuglesang
5 september 2009

ESA-astronauten Christer Fuglesang kommer ikväll att delta i den tredje och sista rymdpromenaden under STS-128. Han kommer att klättra ut ur rymdstationen 22:49 svensk tid, även denna gång tillsammans med NASA-astronauten John Olivas.

Under rymdpromenadens sex och en halv timme kommer de två astronauterna att ha ett antal uppgifter att hinna med. De ska bland annat installera ett fastsättningssystem som kommer att användas för att fästa reservdelar på stationens fackverk, det som utgör stationens skelett.

Fuglesang och Olivas kommer också att byta ut en trasig gyroenhet i mitten på fackverket. Gyrot hjälper stationen att fastställa sin position i förhållande till jorden.

Den kanske svåraste uppgiften under denna den sista rymdpromenaden under uppdraget STS-128 är att dra ut åtta 18 meter långa kablar som finns i två paket. Arbetet med kablarna är en förberedelse inför ankomsten av den Europa-byggda modulen Tranquility som anländer till ISS under 2010. Kablarna kommer att förse Tranquility med kraft och datauppkopplingar när den installerats under uppdraget STS-130 nästa år.

Rymdpromenaden förväntas pågå till 05:19 svensk tid på söndag morgon, då astronauterna ska återvända till luftslussen Quest och återvända in i ISS.

Detta blir Fuglesangs femte rymdpromenad. Den tid han hittills varit på rymdpromenad är 24 timmar och 53 minuter, inklusive den andra rymdpromenaden under STS-128 tidigt på morgonen den 4 september.

Du kan följa rymdpromenaden live på NASA TV: http://www.nasa.gov/ntv.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.