Dagliga aktiviteter

Sammanfattning av uppdraget

Christer Fuglesang kommer även att genomföra experiment för den europeiska rymd-organisationen som en del av Celsius-uppdraget men det är ännu inte fastställt på vilken dag i uppdragets tidsschema detta ska göras.

Flygdag 1 - Start

 • Start Kennedy Space Center
 • Rymdfärjan konfigureras för omloppsbana
 • Aktivering av Spacehab
 • Aktivering av rymdfärjans robotarm

Flygdag 2

 • Testning av rymdfärjans robotarm
 • Kontroll av rymdfärjans värmesköldar med
 • EVA-förberedelse inkluderande testning av EVA-dräkter
 • Förberedelser för dockning med ISS

Flygdag 3 - Dockning

 • Inflygning och dockning med ISS inkluderande bakåtflippsmanöver med rymdfärjan för kontroll av värmesköldar
 • Luckor öppnas
 • P5-fackverket flyttas ut från rymdfärjans lastrum till en uppställningsposition över natten med användning av rymdfärjans och ISS robotarmar
 • Överföring av utrustning från rymdfärjan till luftslussen
 • Kontroller av EVA-dräkter. EVA-verktyg förbereds
 • Fuglesang och Curbeam tillbringar natten i luftslussen för att avlägsna kväve från blodet före EVA

Flygdag 4 – EVA 1 (Fuglesang/Curbeam)

 • EVA-förberedelse
 • P5-fackverket flyttas till installationsplatsen med stationens robotarm
 • Solpaneler fixeras i ett läge
 • EVA: Montering av P5-fackverket till P4-fackverket, omflyttning av gripfästet på P5 och avlägsna samt ersätta kameran på S1-fackverket.

Flygdag 5

 • Överföring av last mellan rymdfärjan och ISS
 • Omkoppling av kraftförsörjningsansvar från solpanel 4B på P6-fackverket till solpanel 4A på P4-fackverket
 • Hopfällning av 4B-solpanelen
 • Aktivering av Solar Alpha-rotationsled för rotation av solpaneler på P4-fackverks-sektionen
 • Fyllning och aktivering av babordssidans kylslinga
 • Fuglesang och Curbeam tillbringar natten I luftslussen för att avlägsna kväve från blodet före EVA

Flygdag 6 - EVA 2 (Fuglesang/Curbeam)

 • Omkoppling av ISS-systemen till kraftkanaler 1 och 4
 • Avstängning av kraftkanaler 2 och 3
 • EVA: Omkoppling av kraftkanaler 2 och 3 runt S0- och Z1-fackverkssektionerna. Aktivering av babordssidans värmekontrollsystem. Aktivering av kraftkanaler 2 och 3. Flytta CETA-kärror (Crew and Equipment Translation Aid) från styrbords- till babordssidan av Mobile Transporter

Flygdag 7

 • Överföring av last mellan rymdfärjan och ISS
 • Fyllning och aktivering av babordssidans kylslinga
 • Curbeam och Williams tillbringar natten i luftslussen för att avlägsna kväve från blodet före EVA

Flygdag 8 EVA 3 (Curbeam/Williams)

 • Omkoppling av ISS-systemen till kraftkanaler 2 och 3
 • Avstängning av kraftkanaler 1 och 4
 • EVA: Omkoppling av kraftkanaler 1 och 4 runt S0- och Z1-fackverkssektionerna. Aktivering av styrbordssidans värmekontrollsystem. Aktivering av kraftkanaler 1 och 4. Stuvning av skrotskyddspaneler på sammanlänkningsadapter på utsidan av ISS Node 1. Installering av gripstav på värmebox

Flygdag 9

 • Konfigurering av babords och styrbords kraftförsörjningsvärmekontroll
 • Överföring av de utrustning och förråd
 • Förberedelser för rymdpromenad, bland annat anpassa rymddräkten till Fuglesang
 • Luftslussen tillsluts med Fuglesang och Curbeam i under natten för att ventilera ut kväve ur blodet inför rymdpromenaden

Flygdag 10 – Fjärde rymdpromenaden (Fuglesang/Curbeam)

 • Rymdpromenad för att hjälpa till att vika in solpanelen på P6

Flygdag 11 – Avdockning

 • Uppstädning efter rymdpromenaden
 • Överföring av de sista sakerna till rymdfärjan
 • Luckorna stängs
 • Avdockning
 • Förbiflygning av stationen
 • Kort rakettändning
 • Sista inspektionen av rymdfärjans värmesköldar

Flygdag 12

 • Landningsförberedelser
 • Konfigurering av rymdfärjan för landning

Flygdag 13 - Landning

 • Landningsförberedelser
 • Raketpuls för utträde ur omloppsbana
 • Återinträde
 • Landning vid Kennedy Space Center

Last update: 18 december 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.