Flygdag 7

Sunita Williams
Sunita Williams

Presskonferens

Nästa dag är det återigen mest överföring av saker mellan rymdfarkosterna. En tjugo minuters presskonferens med utvalda journalister som ställer frågor om allt möjligt. Vi tar också fotografier av hela besättningen och alla ombord, till vad som senare ska bli vår officella 'flygbesättnigsbild'.

Jag har vidare i uppgift att justera om min rymddräkt så att den passat Sunni, som ska göra den tredje rymdpromenaden tillsammans med Beamer. I somras så bestämdes det att Sunni skulle göra den tredje rymdpromenaden i stället för mig. Orsaken var att om vi skulle drabbas av fler förseningar framöver så skulle Sunni –som aldrig flugit förut och än mindre gjort någon rymdpromenad – riskera att göra sin första rymdpromenad som 'lead' tillsammans med en lika oerfaren ryss.

Genom att hon deltar i vår tredje rymdpromenad får hon nu den nödvändiga erfarenheten, fast ironiskt nog så verkar vi ju inte bli mer försenade och Sunni hinner göra ett par rymdpromenader med Mike L-A innan han avlöses av en ryss i mars.

Flygdag 8

Reheasing spacewalks in NBL
The spacewalks have been fully rehearsed in NASA's Neutral Buoyancy Lab in Houston

Tredje rymdpromenad

Under rymdpromenad 3 kopplar Beamer och Sunni om de kvarstående två el-kanalerna och för över skyddspanelerna på ICC:n från Discovery till ISS.

Den här gången befinner sig Sunni på Discoverys robotarm och det är Nick som manövrerar. Det är tre paket av paneler som först sätts på en ställning och sedan förs alltihop över till ett fäste på ISS:s utsida. Ställningen med paketen har arbetsnamnet 'julgranen'.

Flygdag 9

Den sista dagen på ISS

Flygdag 9 är den sista hela dagen på rymdstationen. De sista grejorna förs över till ISS och allt som ska ner till jorden stuvas in i SpaceHab. Ytterligare presskonferens och så har vi lite officiellt ledig tid också.

Om det vill sig väl utför jag en session med experimentet ALTEA. ALTEA är officiellt ett italienskt experiment, men med ESA anknytning och det är en fortsättning och utvidgning av en forskning som jag initierade på 90-talet på den ryska rymdstationen Mir och som vi då kallade SilEye.

ALTEA helmet
ALTEA har en slags hjälm

ALTEA har en slags hjälm för att ta EEG data samtidigt som det mäter partiklar som far in mot huvudet. I en timme sitter man i hjälmen och får diverse ljusstimulanser från en mask framför ögonen. Dessa ger upphov till hjärnsignaler som registreras med EEG:n.

Under långa tider är det dock bara mörkt och förhoppningsvis upplever man då enstaka ljusblixtar. Dessa ljusblixtar upplevs av 80 procent av alla astronauter och har varit kända sedan Apollofärderna till månen.

Ljusblixtarna härrör från en partikel som reagerar i ögat på något sätt. Partikeln kan vara en proton eller en tyngre laddad jon. Riktigt vad som händer i ögat vet vi inte, men genom detta experiment hoppas vi förstå mer. I ett större perspektiv studerar ALTEA hur hela det centrala nervsystemet påverkas i rymden.

Last update: 27 oktober 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.