Fuglesang förbereder andra rymdpromenaden

Rymdpromenaden börjar 21:12 svensk tid (CET) och beräknas pågå i knappa 6 timmar, till 03:07 tidigt i morgon bitti
14 december 2006

Några timmar före midnatt kliver Sveriges ESA-astronaut Christer Fuglesang återigen ut genom dörren till Quest-luftslussen på den internationella rymdstationen. Då ska han och NASA-astronauten Robert Curbeam genomföra sin andra rymdpromenad tillsammans. Denna gång ska de koppla om stationens elsystem.

Den intresserade kan följa rymdpromenaden via NASA-TV »»

Under den förra och oklanderligt utförda rymdpromenaden monterade Fuglesang och Curbeam en ny del av det fackverk som utgör rymdstationens ryggrad. Denna gång ska de på sin andra gemensamma rymdpromenad koppla om halva stationens elsystem, en manöver som alla inblandade ser fram emot med en viss spänning. Rymdpromenaden börjar 21:12 svensk tid (CET) och beräknas pågå i knappa 6 timmar, till 03:07 tidigt i morgon bitti.

Vattenkylda underkläder

Fuglesang replaces a faulty TV camera
Christer Fuglesang

Precis som vid den första rymdpromenaden så har Fuglesang och Curbeam tillbringat "natten" i luftslussen i 70 procent av det lufttryck och med högre syrehalt än det som råder i rymdstationen för att rensa blodet så mycket som möjligt från kväve. Det kan annars ge upphov till kvävebubblor i blodet under rymdpromenaden. Som ett steg i denna kväverensning får astronauterna andas ren syrgas under en kortare period.

Dräkten som astronauterna har på sig för rymdpromenader är extremt komplexa. De består av många lager och system för att förse astronauterna med allt de behöver för att kunna fungera och vara säkra under de sex timmar långa rymdpromenaderna. Allra underst har astronauterna vattenkylda underkläder för att reglera temperaturen i dräkten i det allt från hundra grader kalla till hundra grader varma tomrummet utanför stationen.

Under rymdpromenader hålls lufttrycket i dräkterna på 30 procent av normalt lufttryck och astronauterna andas rent syre. Anledningen till det låga trycket i dräkten är att den annars skulle bli för styv för att kunna jobba effektivt i.

Halva elförsörjningen stängs av

CETA cart
CETA-kärror (Crew and Equipment Translation Aid)

Den internationella rymdstationen har fyra kanaler för det elektriska systemet. När stationen är färdigbyggd så kommer varje kanal att vara kopplad för att få ström från vardera två solpaneler.

Men innan de sista solpanelerna fraktades upp med STS-115 var man tvungen att ha elsystemet kopplat på annat sätt för att kunna förse alla system med elektricitet. Därför måste nu systemet kopplas om för att få sin permanenta konfiguration.

Som en förberedelse för omkonfigureringen av elsystemet har också ena delen av en solpanelsuppsättning "rullats in". Efter att solpanelen är hoprullad är det möjligt för den andra solpanelsuppsättningen att rotera runt änden av fackverket på babordssidan för att kunna riktas mot solen. Hoprullningen gick inte helt smärtfritt, så besättningen på ISS fick avbryta och börja om på nytt innan de slutligen lyckades rulla in solpanelen tillräckligt långt för att den inte ska vara i vägen för de kommande manövrerna.

Omkopplingen av elsystemet kommer att göras i två omgångar. Under denna andra rymdpromenad kopplar Fuglesang och Curbeam om kanalerna 2 och 3, medan Curbeam och NASA-kollegan Sunita Williams kopplar om kanalerna 1 och 4 under uppdragets tredje rymdpromenad. Som förberedelse har därför kanal 2 och 3 nu stängts av, vilket betyder att hälften av rymdstationens elförsörjning är avstängd. Detta är dock inte riktigt så dramatiskt som det kanske låter, eftersom många funktioner – i synnerhet de oundgängliga – har en eller två back up-försörjningar som går via andra kanaler.

Konfigurerar om elsystemet

CETA-kärrorna behöver att flyttas till vänster (babord) sida av fackverket för att göra utrymme för den tredje EVA-promenaden

Väl ute ur luftslussen ska Fuglesang och Curbeam manövrera sig runt till ett antal positioner på fackverkssektionerna S0 och Z1 för att byta ut några kopplingar där. Därefter förflyttar sig Fuglesang och Curbeam till en Mobile Transporter. På denna är ISS robotarm monterad, och där finns en speciell plattform som kan röra sig längs med fackverket på en räls. Där finns också två CETA-kärror (Crew and Equipment Translation Aid) fästade vid styrbordssidan. De används för att förflytta utrustning och astronauter på rymdpromenad längs med fackverket och fungerar också som arbetsstationer.

Via diverse manövrer med CETA-kärrorna och Mobile Transporter så omkonfigurerar de två elsystemet på sektion Z1. När de väl har genomfört alla omkopplingar så borde utrustning som suttit monterade i vissa fall ett par år äntligen komma till liv.

Om de inte fungerar som de ska så kommer Fuglesang och Curbeam att koppla ur dem igen eller byta ut dem. Även detta har de övat många gånger, precis som alla andra tänkbara och många otänkbara moment under rymdpromenaden.

Som en förberedelse för den tredje rymdpromenaden kommer Fuglesang och Curbeam också att manövrera viss utrustning på plats.

Därefter återvänder de två till luftslussen, efter sex timmars hårt arbete utanför rymdstationen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.