Mark Polansky

STS-116 Befälhavare Mark Polansky

NASA astronaut

Persondata

Föddes den 2 juni 1956 i Paterson, New Jersey, USA. Fritidsintressen är ishockey, skidåkning, flygning med lätta flygmaskiner, musik och konst. Gift med Lisa, född Ristow, från San Antonio, Texas. De har en dotter.

Utbildning

Tog en teknisk kandidatexamen i aeronautik och astronautik och en magisterexamen i aeronautik och astronautik vid Purdue-universitetet, båda under 1978.

Erfarenhet

Vid examen från Purdue-universitetet 1978 fick han en befattning vid det amerikanska flygvapnet. Han förärades sina ”pilotvingar” i januari 1980 vid Vance Air Force Base (AFB), Oklahoma. Från 1980 till 1983 var han stationerad vid Langley AFB, Virginia, där han flög F-15-plan. Polansky överflyttades till F-5E-planet 1983 och tjänstgjorde som attackpilot samt tränade besättningar i flygtaktik att kunna besegra motståndarens flygtaktik. Han hade i denna roll en befattning vid Clark Air Base, Filippinska republiken samt Nellis AFB, Nevada, tills han 1986 valdes ut för USAF Test Pilot School, Edwards AFB, Kalifornien. Vid examen stationerades han vid Eglin AFB, Florida, där han utförde vapen- och systemtester i F-15-, F-15E- och A-10-plan. Polansky lämnade aktiv tjänst 1992 för att inleda en karriär vid NASA. Han har loggat över 5000 flygtimmar i över 30 olika flygplanstyper.

NASA-erfarenhet

Polansky anslöt till NASA i augusti 1992 som flygingenjör och forskningspilot. Han tilldelades en befattning vid Aircraft Operations Division vid Johnson Space Center. Hans främsta uppgift innebar att undervisa astronautpiloterna i landningsteknik för rymdfärjan i Shuttle Trainer Aircraft samt instruera astronautpiloterna och uppdragsspecialisterna om T-38-planet. Polansky utförde också testflygningar av NASA:s avionikuppgraderade T-38-plan.

I april 1996 utvaldes Polansky av NASA som astronautkandidat och han påbörjade sin träning i augusti 1996. Då han fullbordat två års träning och utvärdering fick han inledningsvis en befattning som medlem i Astronaut Support-personalteamet vid Kennedy Space Center, vilka har som uppgift att hjälpa till vid start och landning av rymdfärjan. Han tjänstgjorde som pilot på STS-98 (2001) och har loggat nästan 13 dagar i rymden. Polansky var chef för CAPCOM-avdelningen från april 2002 till december 2002. Han tjänstgjorde som chefsinstruktörsastronaut från april 2003 till januari 2004. Han har också arbetat som chef för avdelningarna 'Återgång till Flygning' och 'Skyttelreparationer'. Polansky har utsetts som befälhavare för besättningen på STS-116, en monteringsflygning till den internationella rymdstationen.

Rymdflygningserfarenhet

STS-98 Atlantis (7-20 februari, 2001). Besättningen på STS-98 fortsatte uppgiften med att bygga och förbättra den internationella rymdstationen genom att leverera den amerikanska laboratoriemodulen Destiny. Rymdfärjan tillbringade sju dagar dockad till stationen medan Destiny monterades fast och tre rymdpromenader utfördes för att fullborda dess sammanbyggning. Besättningen flyttade också en dockningsport samt levererade förnödenheter och utrustning till den bosatta expedition 1-besättningen.

Last update: 21 november 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.