Om Celciusuppdraget

Den internationella rymdstationen

I december 2006 kommer ESA-astronauten Christer Fuglesang att bli den första svenske astronauten i rymden när han sänds upp ombord på rymdfärjan Discovery till den internationella rymdstationen (ISS) på det europeiska Celciusuppdraget från Kennedy Space Center i Florida.

Som uppdragsspecialist under STS-116-rymdfärjefärden kommer ett huvudfokus för uppdraget att vara Fuglesangs rymdpromenadsaktiviteter vid utförandet av ISS-påbyggnadsuppdrag 12A.1. Fuglesang kommer också att utföra experiment, utbildningsaktiviteter och PR-aktiviteter som en del av Celsiusuppdraget.

12-dagarsuppdraget markerar den fortsatta påbyggnaden av den internationella rymdstationen såväl som många viktiga milstolpar för den europeiska rymdorganisationen, europeiska astronauter och europeisk vetenskap. De prioriterade uppdragspunkterna för Celsiusuppdraget är följande:

* Installation av P5-fackverkssektionen
ISS-fackverket i dess fullständiga konfiguration används primärt för att understödja ISS-solcellerna för kraftgenerering, och inhyser det externa värmekontrollsystemet för överskott av värmespridning.

P5-installtionen på P3/4-fackverkssektionen kommer att utföras under den första av de tre planerade aktiviteterna eller rymdpromenaderna utanför fordonet (EVA), och kommer att involvera användning av robotarmar från både rymdfärjan och ISS. Detta kommer att vara det första av två EVA-uppdrag som utförs av ESA-astronauten Christer Fuglesang tillsammans med NASA-astronauten Robert Curbeam.

P5 truss section
P5-fackverkssektionen

På grund av detta kommer Fuglesang att bli den första ESA-astronauten som utför en EVA på ett ISS-påbyggnadsuppdrag. Detta följer efter ESA-astronaut Thomas Reiter som blev den första ESA-astronauten att utföra en EVA från ISS under augusti 2006. P5-fackverket är den sista styrbordsfackverkssektionen som sänds upp. På STS-120-färden i augusti 2007 för ISS-påbyggnadsuppdrag 10A, kommer P6-fackverket, vilken redan är i omloppsbana, att flyttas till dess slutliga destination vid änden av P5-fackverket.

* Omkoppling av ISS-strömförsörjning och värmekontroll
Efter att P5-fackverket är installerat på ISS, behöver relevanta system konfigureras och aktiveras för att ändra ISS från sin tidigare konfiguration mot dess slutliga konfiguration för strömförsörjning och värmekontroll. Ström som genereras med solcellspaneler på P3/4-fackverkssektionen behöver kopplas in till ISS-kraftförsörjningen. P3/4 installerades på det sista rymdfärjeuppdraget (STS-115), men det kopplades inte in. En uppsättning av solcellapaneler på P6-fackverket kommer att vecklas ihop för att ge utrymme för P3/4-solcellspanelerna att rotera, och de externa värmekontrollooparna kommer att slutkopplas och aktiveras. Omkoppling av strömförsörjningen kommer att vara fokus vid EVA 2 och 3. Fuglesang och Curbeam kommer att utföra uppgifter för att omkoppla hälften av stationens ström vid EVA 2. Den andra halvan kommer att kopplas om under EVA 3 av Curbeam och NASA-astronauten Sunita Williams.

* Ytterligare EVA-uppgifter
Detta inkluderar relokalisering av två CETA-vagnar (Crew and Equipment Translation Aid) på stationens fackverk, och att ersätta en trasig kamera, även den på fackverket. Christer Fuglesang kommer att vara involverad i dessa uppgifter under EVA 1 och 2.

Sunita Williams
Sunita Williams

Utbyte av en medlem av den permanenta besättningen på ISS: ESA-astronaut Thomas Reiter, som var en besättningsmedlem i ISS-expedition 13 från den 6 juli till den 26 september 2006 och som sedan blev en besättningsmedlem i expedition 14, kommer att ersättas som rymdfärdsingenjör 2 för expedition 14 av NASA-astronaut Sunita Williams. Eftersom Reiter kommer att vara ombord på återresan med Fuglesang, kommer detta att bli den första ISS-färden som har två ESA-astronauter ombord.

* Utförande av ett europeiskt forskningsprogram
Under sitt uppdrag kommer Fuglesang att utföra ett antal europeiska experiment inom området för mänsklig fysiologi och strålningsdosimetri, vilka inkluderar experiment med undervisningstillämpning. Ett av experimenten som Fuglesang kommer att utföra, ALTEA, undersöker effekterna av kosmisk strålning på hjärnfunktion. Detta är en fortsättning på tidigare experiment såsom SilEye-experimentet på rymdstationen Mir från 1995 till 1999, i vilket Fuglesang var involverad i som forskare.

* Leverans av förnödenheter till Spacehab-tryckkammare
Spacehab är en tryckkammare i aluminium som färdas i rymdfärjans lastutrymme och är sammankopplad med rymdfärjans mittdäck via en tunnel. Den har en liknande design som den europeiskt utvecklade Spacelab. Tre tidigare ISS-uppdrag använde Spacehabs logistiska dubbelmodul (STS-96, STS-101 och STS-106), men Spacehabs logistiska enkelmodul kommer att användas för detta fjärde ISS-uppdrag som utnyttjar Spacehab. En Spacehab-enkelmodul användes senast under STS-95-uppdraget som inkluderade ESA-astronaut Pedro Duque som uppdragsspecialist. Denna modul kommer att ha en kapacitet att förvara och transportera omkring 2,5 ton förnödenheter, utrustning och forskningsinstrument.

Bland de förnödenheter som ska levereras finns Service Module Debris-paneler som kommer att öka ISS-skyddet mot potentiella sammanstötningar av mikrometeoritskrot. Dessa kommer att temporört placeras på den yttre ytan av ISS under den tredje EVA.

Last update: 22 november 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.