Sunita Williams

Sunita Williams
NASA-astronaut Sunita Williams

NASA astronaut

Persondata

Född den 19 september 1965 i Euclid, Ohio. Gift med Michael Williams. Fritidsintressen inkluderar löpning, simning, cykling, triathlon, vindsurfning, snowboardåkning och pilbågejakt.

Utbildning

Erhöll en fil.kand. i fysik från the US Naval Academy 1987 och en magisterexamen i teknisk ledning från the Florida Institute of Technology 1995.

Erfarenhet

Williams erhöll sitt förordnande som fänrik i the United States Navy från the United States Naval Academy i maj 1987. Efter ett temporärt sexmånaders förordnande vid the Naval Coastal System Command, erhöll hon sin utnämning som Basic Diving Officer och inställde sig därefter vid Naval Aviation Training Command. Hon utnämndes till pilot inom flottan i juli 1989. Hon rapporterade sedan till Helicopter Combat Support Squadron 3 för initial H46 Seaknight-träning. Efter fullföljande av sin träning började hon på Helicopter Combat Support Squadron 8 i Norfolk, Virginia, och medverkade vid utlandsuppdrag till Medelhavet, Röda havet och Persiska viken.

I september 1992 var hon befäl på ett fristående H-46-uppdrag och skickades till Miami, Florida för räddningsuppdrag undan orkanen Andrew, ombord på USS Sylvania. Williams valdes ut till United States Naval Test Pilot School och påbörjade kursen i januari 1993. Efter examen i december 1993, började hon vid the Rotary Wing Aircraft Test Directorate som ett H-46-projektbefäl, samt som V-22 jaktpilot i T-2. Medan hon var där tjänstgjorde hon också som skvadronsäkerhetsbefäl och flög testflygningar i SH-60B/F, UH-1, AH-1W, SH-2, VH-3, H-46, CH-53 och H-57.

I december 1995 återvände hon till the Naval test Pilot School som instruktör i the Rotary Wing Department och som skolans säkerhetschef. Där flög hon UH-60, OH-6 och OH-58. Därifrån tilldelades hon en position på USS Saipan (LHA-2), Norfolk, Virginia, som handhavare av flygplanen och som assisterande flygchef. Williams var stationerad ombord på USS Saipan när hon valdes ut för astronautprogrammet. Hon har loggat över 2770 flygtimmar i fler än 30 olika flygplan.

NASA-erfarenhet

Utvald av NASA i juni 1998 skrevs hon in för träning i augusti 1998. Astronautkandidatträningen inkluderade orienteringsgenomgångar och praktik, flera vetenskapliga och tekniska genomgångar, intensivinstruktion i rymdfärjans och den internationella rymdstationens system, grundutbildning för förberedelse av T-38-flygträningen, såväl som att lära sig vatten- och överlevnadstekniker.

Efter en period av träning och utvärdering, arbetade Williams i Moskva med den ryska rymdorganisationen och det ryska bidraget till den internationella rymdstationen och med den första expeditionsbesättningen på ISS. Efter återkomsten av expedition 1, arbetade Williams inom robotavdelningen med ISS-robotarmen och den efterföljande 'Special Purpose Dexterous Manipulator'. Som NEEMO2-besättningsman levde hon under vatten i Aquarius-habitatet under 9 dagar.

Williams är utsedd som flygingenjör 2 på ISS-expedition 14 och, efter att ha anlänt till ISS på STS-116-färden, kommer att ta över denna roll från ESA-astronaut Thomas Reiter som har varit en medlem av den permanenta ISS-besättningen sedan juli 2006. Reiter kommer att återvända till jorden med rymdfärjan och de andra STS-116-besättningsmedlemmarna vid slutet av uppdraget.

Last update: 22 november 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.