Thomas Reiter

ESA-astronaut Thomas Reiter

European Space Agency (ESA) astronaut

Persondata

Född den 23 maj 1958 i Frankfurt/Main, Tyskland. Thomas är gift och har två söner. Han gillar fäktning, badminton, matlagning och att spela gitarr.

Utbildning

Thomas Reiter har en magisterexamen i rymdteknologi. Han tog examen från Goethe-högskolan i Neu-Isenburg nära Frankfurt, Tyskland, i juni 1977, från the German Armed Forces University i Neubiberg, nära München, i december 1982 och från the British Empire Test Pilots School (ETPS) i Boscombe Down, England, i december 1992.

Erfarenhet

Efter fullgjord militär stridsjetplansträning vid Sheppard Air Force Base i Texas, USA, flög Thomas Reiter Alpha-Jet i en stridsplansskvadron i Oldenburg, Tyskland. Han var involverad i utvecklingen av datoriserade uppdragsplaneringssystem och blev flygverksamhetschef och biträdande skvadronbefäl. Efter fullgjord testpilotsträning, klass 2, vid det tyska flygtestcentret i Manching under 1990, var Reiter involverad i flera flygtestningsprojekt och omskolningsträning på Tornadon det följande året. Reiter deltog i klass 1-testpilotträningen vid ETPS, Boscombe Down, England 1992. Hans flygerfarenhet inkluderar mer är 2300 timmar i militära stridsjetplan av fler än 15 typer.

Thomas Reiter var också involverad i europeiska rymdorganisationsstudier (ESA-studier) av en bemannad rymdfarkost (Hermes) och utveckling av vetenskaplig utrustning för Columbusmodulen, en av Europas huvudbidrag till den internationella rymdstationen.

1992 blev han utvald att gå med i ESAs astronautkår baserad i det europeiska astronautcentret (EAC) i Köln, Tyskland. Efter fullföljd basträning, valdes Reiter ut till Euromir 95-uppdraget och påbörjade träning vid TsPK (kosmonauters träningscenter) i Stjärnstaden nära Moskva i augusti 1993, för att förbereda ingenjörsuppgifter ombord, EVA-aktiviteter och handhavande av Soyuz-transportsystemet. Eumir 95-experimentträningen organiserades och utfördes i huvudsak vid EAC.

I mars 1995 utsågs han som ingenjör ombord på Euromir 95-uppdraget, ett rekordlångt 179 dagars uppdrag (3 september 1995 till 29 februari 1996) med två rymdpromenader (EVA). Mellan oktober 1996 och juli 1997 genomgick Reiter träning för handhavande av rymdfarkosten Soyuz-TM för avdockning, återinträde i atmosfären och landning. Han utnämndes till rysk ”Återvändskapten för Soyuz”, vilket gör att han kan agera som befälhavare på en Soyuz-kapsel med tre personer vid dess återvändande från rymden.

Vidare utförde han parallella uppdrag i ESAs ERA-grupp som utvecklade den europeiska robotarmen och dess grundbaserade test- och uppdragskontrollutrustning.

Från september 1997 till mars 1999 var Reiter stationerad vid det tyska flygvapnet son verkställande gruppbefäl på en 'Tornado fighter bomber wing'. Efter sin återkomst till ESA understödde han ATV-gruppen och ERA-programmet.

1 april 1999 återgick han till sina aktiviteter vid det europeiska astronautcentret i Köln, Tyskland. Han fortsatte med träning vid det ryska kosmonautträningscentret i Star City från juni 1999 till mars 2000 för den ryska delen av den internationella rymdstationen.

Inom direktionen för programmen för bemannade rymdfärder, mikrogravitation och utforskning, och för hans nuvarande uppdrag, arbetade han de sista tre åren i Columbusprogrammet.

Rymdfärdserfarenhet

ESA-ryska Euromir 95-uppdraget till rymdstationen Mir, tillsammans med de ryska kollegorna Yuri Gidzenko och Serguei Avdeev. Reiter utsågs till ingenjör ombord på det rekordlånga 179 dagars-uppdraget (3 september 1995 till 29 februari 1996). Han utförde cirka 40 europeiska vetenskapliga experiment och deltog i underhållet av rymdstationen Mir. Han utförde två rymdpromenader (EVA) för att installera och senare återföra kassetter av ESEF-experimenten (European Space Exposure Facility).

Nuvarande uppdrag

Sedan april 2001 är han utsedd till den första avancerade ISS-klassen för att förbereda en av de första europeiska långtidsflygningarna ombord på ISS. I september 2004 utsågs Thomas Reiter till ett långtidsuppdrag på den internationella rymdstationen och sändes upp ombord på rymdfärjeuppdrag STS-121 den 4 juli 2006.

Under sitt uppdrag är Reiter ISS flygingenjör 2 som en medlem av ISS-expeditionerna 13 och 14. Utöver sina ISS-expeditionsuppgifter utför han ett omfattande forskningsprogram för den europeiska rymdorganisationen och är involverad i ett antal NASA-experiment.

Last update: 22 november 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.