Varför Celsius?

Anders Celsius
Anders Celsius

Celciusuppdraget har fått sitt namn från den berömde svenske vetenskapsmannen och astronomen Anders Celcius (1701–1744), som är mest känd för sin uppfinning av den internationella standardtemperaturskalan som bär hans namn.

Celsius fann det viktigt att dela med sig och lära sig om vetenskap utanför Sverige genom att arbeta i Frankrike och Tyskland. Han hade en stark kunskapstörst för norrsken och hans samling på 316 observationer publicerades 1733. I samklang med detta kommer Fuglesang att vara involverad i ett antal utbildningsaktiviteter under uppdraget och var tidigare involverad i SilEye-experimentet som undersökte ljusblixtar i astronauters ögon på rymdstationen Mir mellan 1995 och 1999.

Både Celsius och Fuglesang delar en besatthet för utforskning. Fuglesang genom att korsa Atlanten med båt och påbörja det internationella rymdstationsuppdraget, Celsius med expeditioner till de norra delarna av Sverige och Norge för mätningar som hjälpte till att bekräfta Newtons hypotes om att jorden var ellipsformad med tillplattade poler.

Uppdragslogo

Uppdragslogo

Det huvudsakliga grafiska inslaget i denna logo är en karta över Skandinavien som representeras med ljusare blå ränder och en mörkare blå (avbruten) rand. Den mörkare randen markerar färdplanen för rymdfärjan Discovery som visas på toppen av denna mörkare blå rand.

Överkorsningen av dessa bilder indikerar den nationella känslan för uppdraget med ESA-astronaut Christer Fuglesang som kommer från Sverige och aktiviteter under skandinaviska överflygningar med rymdfärjan, vilka involverar institutioner och studenter på marken. Ränderna symboliserar även precision, skala och mätning med den mörkare randen liknande en termometer som passar in i bakgrunden av uppdragsnamnet som visas till höger. Den uppåtlutande riktningen från den mörkare randen och rymdfärjan indikerar ytterligare på den dynamiska beskaffenheten av uppdraget och på framgången som detta kommer att åstadkomma med avseende på påbyggnaden av ISS och på vetenskapliga grunder.

Med färgerna i logon som matchar de utvalda färgerna hos den europeiska rymdorganisationen, visar detta dessutom den vidare europeiska karaktären på uppdraget. Detta indikeras återigen av att ESA-logon är synlig nederst i det högra hörnet.

Emblemet för STS-116/12A.1-uppdraget

ISS-emblem för påbyggnadsuppdraget

Emblemet för STS-116/12A.1-uppdraget symboliserar besättningen på rymdfärjan Discovery och deras huvudsyften på ISS-konstruktionsuppdrag 12A.1: leverans och installation av ISS P5-fackverkssegment, omkoppling och aktivering av ISS primära elsystem och värmekontrollsystem, samt transporten av ISS besättningsmedlemmar och expeditionsförnödenheter.

Besättningsmanskapets emblem visar rymdfärjan som stiger över jorden och ISS. USAs och den svenska flaggan spårar omloppsbanan, vilket visar på den internationella sammansättningen av STS-116-besättningen. De sju stjärnorna i Karlavagnen används för att ge riktning till den Polstjärnan, vilken är lagd ovanpå installationsplatsen för P5-fackverket på ISS.

Placerat runt om emblemet finns namnen på rymdfärjans besättning.

Last update: 20 december 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.