William Oefelein

STS-116 pilot William Oefelein

NASA astronaut

Persondata

Föddes den 29 mars 1965 i Ft. Belvoir, Virginia, USA. Han har två barn. Fritidsintressen inkluderar styrketräning, wake- och snowboardåkning, fiske och vildmarksvandringar.

Utbildning

Tog en kandidatexamen som elingenjör vid Oregon State University 1988 och en magisterexamen i flygsystem vid University of Tennessee Space Institute, 1998.

Erfarenhet

Oefelein befordrades till fänrik i den amerikanska flottan från flygofficerskandidatskolan i Pensacola, Florida 1988. Han påbörjade sin flygträning i Texas 1989 och utsågs till flygare inom flottan ('Naval Aviator') i september 1990. Han inställde sig sedan vid Marine Fighter/Attack-träningsskvadron 101 vid Marinkårens flygflottilj i El Toro, Kalifornien för inledande F/A-18-träning. Vid avslutad träning placerades han vid Strike Fighter-skvadron 146 vid flottans flygflottilj i Lemoore, Kalifornien, där han medverkade vid utlandsuppdrag ombord på hangarfartyget USS Nimitz till Stilla havet, Indiska Oceanen samt Persiska viken. Under sin tjänstgöring vid VFA-146 studerade han vid Topgun, den amerikanska flottans jaktstridsskola och utsågs till Squadron Air-to-Air Weapons and Tactics Officer. Oefelein valdes ut till den amerikanska flottans testpilotskola vid flottans flygflottilj vid Patuxent River, Maryland och påbörjade träningen i januari 1995. Efter examen i december 1995, stationerades han vid Strike Aircraft Test Squadron som F/A-18 Project Officer och testpilot.

I februari 1997 återvände han till den amerikanska flottans testpilotskola som instruktör, där han flög F/A-18-, T-2- och U-6-plan. I februari 1998, förflyttades han till Carrier Air Wing 8, flottans flygflottilj Oceana, Virginia där han tjänstgjorde som Strike Operations Officer när han valdes ut för astronautprogrammet.

Oefelein har loggat över 3000 timmar i mer är 50 flygplanstyper och har över 200 landningar på hangarfartyg.

NASA-erfarenhet

Efter att han valdes ut av NASA i juni 1998 inställde sig Oefelein vid Johnson Space Center i augusti 1998. Efter att ha genomgått två års träning och utvärdering är han kvalificerad för rymdflyguppdrag som pilot. Oefelein anvisades nyligen teknisk tjänstgöring vid avdelningarna för 'Astronaut Office Advanced Vehicles' och CAPCOM.

Oefelein är utsedd som pilot på STS-116-uppdraget till den internationella rymdstationen. Han kommer att ansvara för systemoperationer och hjälpa till vid inflygning för dockning till stationen.

Last update: 21 november 2006

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.